Kvinners politiske stemme

8 mars

I år markerer vi at det er 100 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett. Siden 1913 har kvinners politiske deltakelse økt betraktelig - både her og i resten av verden.

Samtidig er kvinner underrepresentert i nasjonalforsamlinger og regjeringer i nesten alle land. FOKUS, FN-sambandet og UNDP Governance Centre mener det er på sin plass å bruke 8. mars til å diskutere hvorfor, og ønsker derfor velkommen til frokostseminar.

Hva er status for kvinners politiske deltakelse i dag? Hvilke verktøy for å øke kvinners innflytelse har vi, og hvor godt fungerer de egentlig? Hvordan kan vi sikre at kvinner får reell innflytelse over politikken i sine egne land?

Marit Nybakk, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Vidar Helgesen, generalsekretær IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), Heba El-Kholy, direktør UNDP’s Oslo Governance Centre og Rina Mariann Hansen, styreleder i FOKUS kommer.

Påmelding sendes til tove.andersen@fn.no.

Frokost serveres fra kl 08.00. Seminaret starter kl 08.30 og avsluttes kl 10.00.

Velkommen til 8. mars-arrangement på Det Norske Teatret, andre etasje!

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt