Våre artikler


Et nytt år, en ny tilnærming, et nytt UNDP

UNDP starter 2018 med ny fokus og visjon. Den nye tilnærmingen er lagt fram i den strategiske planen som trer i kraft den 1. januar, og utgjør rammeverket for utviklingen av organisasjonens arbeid i…  
UNDP støtter ofrene for konflikten nordøst i Nigeria

UNDP har startet et program for tidlig gjenoppbygging nordøst i Nigeria. Programmet vil skape flere hundre arbeidsplasser, samtidig som det vil fremme fred og sosialt samhold i de konfliktrammede…  året som gått med UNDP

I løpet av 2013 har vi blant annat bistått i gjennomføringen av fremgangsrike valg i Madegaskar og Pakistan, støttet oppbyggingsarbeidet i Filippinene og rapportert om innbyggersikkerhet i…  

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt