Håp om en lysere fremtid: feiring av den årlige lanternefestivalen i Thailand.

 

Når vi nå går inn i 2018, hva kan vi si om de neste 12 månedene?

Vi lever i en tid med uvanlige hendelser - en tid med fremgang og økt globale satsing på å skape endringer i vår fremtid. Antallet mennesker som lever i fattigdom faller, mens antall barn som går på skole er på vei oppover. Høy- og lavteknologiske nyvinninger påvirker livene våre på mange forskjellige måter, og vi gjør stadig flere gjennombrudd.

Samtidig står vi overfor komplekse, langsiktige utfordringer, som vi dessverre ikke vil finne en løsning på innen slutten av et år og starten på et annet.

Den ødeleggende effekten av klimaendringer, polarisert politikk og ideologier, sammenbrudd i sosial samhørighet som gir seg uttrykk i ekstremisme, vold og konflikt. Et rekordhøyt antall mennesker som er fordrevet fra sine hjem, og det faktum at halvparten av verdens rikdom eies av bare en prosent av verdens befolkning. Dette er alle kjente og vedvarende utfordringer som fortsatt vil kreve vår oppmerksomhet.

Men det er likevel rom for optimisme, for inspirasjon og for handling.

Dette skyldes at de universelle forpliktelsene som ble vedtatt av alle land for to år siden, og kjent kollektivt som 2030-agendaen, har også blitt med oss inn i 2018. Dette er målene som viser oss en ambisiøs, men klar vei til en trygg og fredelig verden der hver enkelt av oss er fri til å leve et liv med verdighet og muligheter, mens vi tar vare på planeten for fremtidige generasjoner.

Det gir også grunn til optimisme at FN, ledet av generalsekretær António Guterres, gjennomgår en grundig reform som skal sikre at organisasjonen forblir effektiv, også i forhold til de ulike nye utfordringene verden står overfor--og fordi UNDP i den sammenhengen også fokuserer sine egne krefter i samme retning.

 

“Utviklingslandskapet vil fortsette å utvikle seg, sannsynligvis på uventet vis. Alt fra kunstig intelligens til klimaendringer skaper dramatiske endringer. På grunn av dette trengs et dynamisk, effektivt og fremtidsrettet UNDP som en integrert del av FN-systemet – dette er mer nødvendig nå enn noensinne, sier UNDP Administrator Achim Steiner.

 

Vi har integrert denne nye retningen i vår strategiske plan som trer i kraft i dag, og som skal ligge til grunn for utviklingen av vårt arbeid i de neste fire årene. Det nye UNDP som planen beskriver anerkjenner at løsningen av disse vedvarende problemene vil kreve at vi alle jobber bedre sammen, på alle nivåer.

Ingen enkeltperson, regjering, FN-organ eller sivilsamfunnsorganisasjon kan håpe på å finne løsningene alene. Det er derfor UNDP vil gjenoppta og styrke sin evne til å knytte nyskapende mennesker sammen på tvers av samfunn, myndigheter og FN-systemet. Organisasjonen vil formidle banebrytende ideer for å møte utviklingsutfordringene. Den første prioriteten vil være den største av disse utfordringene - å utrydde fattigdom. Nøkkelprinsippet i 2030-agendaen om at ingen skal utelates vil fortsatt utgjøre kjernen i alt vi gjør.

Vi starter 2018 med et nytt fokus og en ny visjon, og ser frem til å jobbe nærmere enn noensinne med våre partnere i det kommende året.

 

“Den strategiske planen fokuserer UNDPs innsats i de kommende årene på å støtte land i å oppnå 2030-agendaen, men anerkjenner at UNDP ikke kan gjøre dette på egenhånd. Vi arbeider best når hele utviklingssystemet er på sitt beste – gjennom samarbeid.”

Achim Steiner

Les den strategiske planen   

 

“Den strategiske planen fokuserer UNDPs innsats i de kommende årene på å støtte land i å oppnå 2030-agendaen, men anerkjenner at UNDP ikke kan gjøre dette på egenhånd. Vi arbeider best når hele utviklingssystemet er på sitt beste – gjennom samarbeid.”

- Achim Steiner

Les den strategiske planen   

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt