FNs utviklingsprogram

Om oss

UNDPs nordiske representasjonskontor

UNDPs nordiske kontor jobber med å informerer publikum, media og myndigheter om FNs bærekraftsmål og UNDPs rolle i arbeidet for å nå disse. Kontoret ligger i København, og har representasjonskontorer i Oslo, Stockholm og Helsinki. Dette er fordi Norge og de øvrige nordiske landene er viktige samarbeidspartnere for UNDP.

Kontoret bidrar til å gi de nordiske landene lettere tilgang til UNDP og FN-systemet i sin helhet, og fungerer som som et bindeledd mellom de nordiske landene og UNDPs hovedkvarter. Vi er ansvarlige for å informere om UNDPs mandat, utviklingsagenda og vårt arbeid med bærekraftsmålene. Vi arbeider for å sette sentrale utviklingsspørsmål på dagsorden i de nordiske landene.      

Dette gjør vi blant annet ved å arrangere seminarer og konferanser om aktuelle utviklingsspørsmål. Disse bringer sammen sentrale aktører fra Norden og land i Sør. Hvert år lanserer vi også Human Development Report (HDR), som er UNDPs flaggskiprapport.

Kontoret ledes av direktør Camilla Brückner, og er en desentralisert funksjon av UNDPs Bureau of External Relations og Advocacy, som har ansvar for partnerskap og samfunnskontakt.

UNDP Rundt om i verden