FNs utviklingsprogram

Om oss

Finansiering

Riktig finansiering er nødvendig for at FNs utviklingssystem skal kunne fremme 2030-agendaen på en effektiv måte. For å kunne oppfylle vårt mandat er UNDP avhengig av frivillige bidrag fra medlemsland, multilaterale organisasjoner, samt privat sektor. Slike bidrag omfatter både kjernestøtte og øremerkede midler, som f. eks tematisk-basert finansiering eller støtte for spesifikke programmer.

Utvikling er en lang og omfattende prosess som krever at vi har mulighet til å handle raskt når nye utfordringer og muligheter oppstår. Fleksible ressurser gjør det mulig for UNDP å reagere raskt når kriser inntreffer og når nye utviklingsbehov oppstår. Fleksibel støtte fra medlemsland og privat sektor er også viktig for at FN skal kunne utvikle innovative tiltak for å oppnå bærekraftsmålene.

UNDP Rundt om i verden