FNs utviklingsprogram

Om oss

Våre partnere

 

En global partner

Gode partnerskap er bærebjelken i UNDPs arbeid. Vi har en global tilstedeværelse og omfattende ekspertise innenfor flere forskjellige felt. Disse kvalitetene har gjort oss til en attraktiv partner, ettersom vi inngir mye tillit blant våre samarbeidspartnere.

Bidrag fra medlemsland

FNs medlemsland bidrar med om lag USD $5 milliarder hvert år, noe som utgjør en fjerdedel av den totale støtten til FNs utviklingssystem.

Ler mer om hvordan bidrag fra medlemsland muliggjør UNDPs arbeid.

FN-systemet

UNDPs administrator er også nestleder i FNs utviklingsgruppe. Denne gruppen samler 40 forskjellige FN-enheter som sammen bidrar til å levere 2030-agendaen på landsnivå. Sammen utgjør disse FNs utviklingssystem (UNDS). UNSDG (United Nations Sustainable Development Group) fungerer som et tilsynsmekanisme som skal sikre at UNDS-enheter leverer effektiv støtte til land som ønsker å oppnå bærekraftig utvikling. Som nestleder for UNSDGs innkaller administratoren UNSDG Core Group, som består av lederne for DESA, FAO, ILO, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN Women, WFP, WHO, samt lederne for de regionale økonomiske kommisjonene.

Internasjonale finansinstitusjoner

Internasjonal finansinstitusjoner (IFI) er viktig kilder til utviklingsfinansiering. Deres bidrag utgjør en stor andel av den øremerkete støtten til UNDP. UNDP har formelle avtaler med mange IFIs, som f. eks Verdensbanken og Den afrikanske utviklingsbanken.

Privat sektor

Privat sektor kan gi viktige bidrag til utvikling ved å støtte innovasjon og entreprenørskap i utviklingsland. Mange av landene vi arbeider i mangler forutsetningene for utvikling i privat sektor. For å legge til rette for inkluderende forretningsmodeller, arbeider UNDP for å gi lokale produsenter tilgang til globale marked.

Stiftelser

Både global og lokale stiftelser bidrar til å støtte UNDPs utviklingsarbeid. Stiftelser kan by på viktig kunnskap – fra demokratisk styresett til klimaspørsmål – og vi samarbeider derfor ofte med slike aktører for å løse lokale utfordringer.

Sivilsamfunn og frivillige organisasjoner

Sivilsamfunnet består av både formelle og uformelle organisasjoner, enten i form av sosiale bevegelser, frivillige organisasjoner eller lokalsamfunn eller individuelle mennesker som handler alene eller sammen. UNDP samarbeider med sivilsamfunnet i gjennomføringen av programmer og med å øke støtte for forskjellige kjernesaker.  På landsnivå innebærer dette ofte samarbeid om å tilby grunnleggende tjenester innen f. eks helse og utdanning.

Goodwill ambassadører

UNDP har lenge fått støtte fra frivillige, enten det er skuespillere eller sangere, eller andre samfunnsengasjerte offentlige personer.  Våre goodwill-ambassadører (GWA) har lenge fremhevet viktige saker om planeten vår og verdens innbyggere, og viser stor entusiasme for å gjøre verden til et bedre sted. Høsten 2003 ble H.K.H Kronprins Haakon utnevnt til goodwill-ambassadør for UNDP. I sin rolle som GWA reiser han bl. a. på årlig feltbesøk for å følge opp UNDPs arbeid over hele verden.

UNDP Rundt om i verden