VÅRT FOKUS

Klima og katastrofeforebygging

Klima og forebygging av katastrofer

Et skiftende klima og økende sannsynlighet for alvorlige naturkatastrofer innebærer mange utfordringer. For mange utviklingsland, som både har størst sannsynlighet for å bli rammet og dårligst forutsetninger for å takle konsekvensene, er utfordringene ekstra store. Disse landene står overfor en rekke naturlige trusler, fra jordskjelv og tsunamier til flom og tørke. Tiår med positiv utvikling er truet. Klimaendringene kan føre til økt fattigdom, og sektorer som jordbruk, helse, energi og vanntilførsel er spesielt utsatte. 

Våre mål

På landnivå jobber UNDP med sammnhengene mellom klima, energi og katastrofeforebygging. Disse bidrar til å øke landenes motstandsdyktighet, og sørger for at utvikling skjer på en bærekraftig måte. UNDP forvalter i dag en klimaportefølje på ca. 1.3 milliarder dollar, og fra 2005 har mer enn 1.7 milliarder dollar blitt investert i katastrofeforebygging og gjenoppbygging.

$2.1 milliarder

investert i katastrofeforebygging

UNDP har siden 2005 investert nesten USD$2.1 milliarder for å støtte varslingsystemer, raskere responstid, samt langvarig motstandsdyktighet.

Utforsk

laster…

UNDP Rundt om i verden