COVID-19 Pandemi

Menneskeheten trenger sterk ledelse og
solidaritet for å bekjempe COVID-19

 

Koronaviruset COVID-19 er den globale helsekrisen i vår tid. Siden virusets opprinnelse sent i fjor, har det spredd seg til alle verdensdelerunntatt Antarktis. Antall smittede øker daglig i Afrika og Sør-Amerika, og Europa har nå blitt episenteret for sykdommen.

Land jobber raskt for å dempe spredningen av koronaviruset ved å teste og behandle pasienter, gjennomføre kontaktsporing, begrense reiser, sette smittede i karantene og avlyse store folkesamlinger som sportsbegivenheter, konserter og skoler.

Pandemien beveger seg som en bølge gjennom verden - og kan slå hardest mot dem med minst ressurser for å takle det.

Men COVID-19 er langt mer enn en helsekrise. Ved putte stress på hvert land det berører, risikerer koronaviruset å ødelegge sosiale, økonomiske og politiske kriser som vil etterlate dype arr. 

Vi befinner oss nå i ukjent territorium. Flere av våre samfunn er ikke til å kjenne igjen fra så kort som for en uke siden. Dusinvis av verdens store byer har blitt forlatt nå som folk holder seg innendørs, enten etter egen beslutning eller etter beordring fra myndighetene. Over hele verden holdes butikker, restauranter, barer og kinoer stengt.

Hver dag mister folk jobber og inntekter, uten å vite når hverdagen blir normal igjen. Små øynasjoner, betydelig avhengig av turisme, har tomme hoteller og øde strender. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) anslår at 25 millioner arbeidsplasserkan gå tapt.

 

UNDPs arbeid

Alle land må handle umiddelbart for å forberede, handle og gjenoppbygge samfunnet etter COVID-19. FN støtter verdens land i alle nødvendige stadier på veien for å takle situasjonen, med fokus på de mest utsatte.

Basert på erfaring fra tidligere utbrudd som ebola, HIV, SARS, tuberkulose og malaria, samt en lang historie med samarbeid med privat og offentlig sektor, støtter UNDP land til å handle umiddelbart og effektivt mot COVID-19 som en del av vårt mandat for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bygge motstandskraft mot kriser og katastrofer.

 


"Vi jobber allerede intenst, sammen med FN-familien og andre partnere, først og fremst med tre presserende prioriteringer: å støtte helsehjelp med anskaffelser og tilgang til nødvendig medisinsk utstyr under WHOs ledelse, styrke landenes krisehåndtering og arbeide med alvorlige sosiale og økonomiske konsekvenser." 
UNDP Administrator, Achim Steiner

 


UNDP har støttet land siden begynnelsen av krisen. Vi har donert mer enn to millioner åndedrettsvern og gitt viktig medisinsk utstyr som røntgenmaskiner, infrarøde termometre, infusjonspumper, beskyttelsesdrakter, hansker og desinfeksjonsmidler.

I Kina lanserte vi en kampanje på sosiale medier for å spre informasjon om COVID-19 blant utsatte samfunn som eldre og andre sårbare grupper på 40 forskjellige minoritetsspråk.

 

Overrekkelessermoni på FN kontoret i Beijing for donasjon av medisinsk utstyr til den kinesiske regjeringen. Foto: UNDP Kinav

 

I Libanon støtter vi regjeringen i utviklingen av en katastrofeforvaltningsplan. I Vietnam samarbeider vi med myndighetene for å gi informasjon til etniske minoritetsgrupper og personer med funksjonshemning, spesielt i de landlige områdene. 

I samarbeid med WhatsApp, WHO og UNICEF har vi lansert et informasjonssenter som gir milliarder av mennesker rundt om i verden tilgang til oppdaterte råd og helsetjenester. 

 

Photo: Basak Kabadayi/Shutterstock.com

 

Vi samarbeider med AMV, en av de største reklamebyråene i verden, samt skuespiller, skribent og komikeren Stephen Fry i kampanjen Tweet Zero, som belyser de enkle grepene du kan ta for å redusere spredningen av sykdommen, som å vaske hendene, være hjemme når du er syk og ikke røre ansiktet ditt.

Alle deler av samfunnet må bidra for å redusere spredningen av COVID-19 og dempe de ødeleggende konsekvensene som krisen risikerer å forårsake for allerede sårbare grupper og økonomier. 

Vi må gjenopprette tillit og samarbeid i og mellom land og mellom mennesker og deres regjeringer.

Støtte fra UNDP vil også bidra til å sikre at landenes individuelle tiltak for å bekjempe krisen er omfattende, rettferdige og inkluderende, slik at ingen blir utelatt og land kan fortsette sitt arbeid mot å oppnå FNs bærekraftsmål.  

Mens vi gjør dette, må vi også vurdere hvordan vi kan forhindre lignende pandemier i fremtiden. Langsiktig vil UNDP jobbe for å støtte land med forebygging og håndtering av lignende kriser, og sørge for at verden tar lærdom av krisen vi befinner oss i nå. 

En global respons nå er en investering i fremtiden.

 

 

Utforsk

laster…
laster…
laster…

 

Følg med på Verdens Helseorganisasjons COVID-19 tracker

 

 

Icon of SDG 03

UNDP Rundt om i verden