VÅRT FOKUS

Demokratisk styresett

Fredelige. Rettferdige. Inkluderende samfunn

Demokrati er nøkkelen til utvikling. Det er flere demokratisk valgte regjeringer i verden i dag enn noen gang tidligere. I løpet av de siste 15 årene har antall demokratier i verden blitt nesten blitt fordoblet. Likevel mangler befolkningen i to tredeler av disse landene fortsatt grunnleggende sivile og politiske rettigheter og tilgang til helsetjenester og utdanningssystemer. De fattigste - med minst politisk makt og innflytelse - rammes hardest der det er mangler institusjoner som kan levere grunnleggende tjenester.

Alles stemmer må bli hørt

Vårt arbeid er tuftet på menneskerettigheter og forutsetningen om at kvinners rettigheter og plass i samfunnet er nødvendig for å oppnå utvikling. Vi hjelper land i deres innsats for å bekjempe fattigdom og oppnå bærekraftsmålene, fremme demokratisk styresett, konfliktforebygging, gjennoppbygging etter kriser, samt energi og miljø for å drive og styrke bærekraftig utvikling.

$ 565 millioner

investert årlig i styresett og utvikling på lokalnivå. 

Hvert år investerer UNDP i gjennomsnitt US$ 565 millioner for å promotere inkluderende institusjoner på lokalnivå.

Utforsk

laster…

UNDP Rundt om i verden