Jobb i UNDP og FN

Kontoret i Oslo søker nå ny praktikant for våren 2018. Les mer her.

Det finnes mange forskjellige jobber i FN-systemet. Stillinger rundt om i verden inkluderer blant annet økonomer, jurister, journalister, ingeniører, statsvitere, IT-teknikere, assistenter og eksperter innen en rekke områder.

Mens kravene til utdanning og erfaring varierer, er det generelt høye krav til arbeidserfaring og utdanningsbakgrunn for stillinger på høyere nivå.

Les mer om jobbmuligheter i FN-systemet hos United Nations Careers.

Du kan også bli frivillig i FN-systemet. Les mer på UN Volunteers hjemmesider.  

Et annet alternativ er praksisplass. En praksisplass gir deg som er under utdanning en mulighet til å få verdifull arbeidserfaring fra FN-systemet. 

Les mer om hvordan du finner praksisplass i UNDP, ved FNs hovedkvarter i New York og i andre FN-organisasjoner på United Nations Careers hjemmesider 

UNDP Rundt om i verden