Laste ner

Human Development Report 2009

9. jun. 2016

UNDP  presenterer  Human  Development  Report  2009  idet  
verden står overfor den verste økonomiske nedgangsperioden siden
1930-tallet. Det som startet som en finanskrise på Wall Street fører
nå til at millioner av mennesker verden over mister jobbene sine.
Alt  fra  amerikansk  bilindustri  til  norsk  aluminiumsindustri  og  
kambodsjansk   klesindustri,   har   fått   merke   konsekvensene.
Mennesker står overfor det vanskelige valget mellom arbeidsledig-
het og å måtte flytte. 

UNDP Rundt om i verden