Vårt arbeid

Hva gjør vi?

FNs utviklingsprogram (UNDP) er FNs globale utviklingsprogram. Vi arbeider i mer enn 170 land for å utrydde fattigdom og redusere ulikhet og ekskludering. Vi hjelper land i deres arbeid med å utvikle godt styresett og lederskap, samarbeidsmuligheter og institusjonell kapasitet, for å kunne oppnå bærekraftig utvikling. Inkluderende vekst, bedre tjenesteytelse, bærekraftig miljø, godt styresett og sikkerhet er grunnleggende for utvikling. Vi tilbyr vår ekspertise i utviklingsspørsmål og utviklingspraksis, og vår erfaring gjennom flere tiår på landnivå, for å støtte land med å møte deres utviklingsvisjoner.

Bærekraftsmålene, som etterfulgte tusenårsmålene, ble vedtatt under FNs generalforsamling i New York september 2015. UNDP jobber for å implementere bærekraftsmålene gjennom fattigdomsreduksjon, styrking av demokratisk styresett, fredsbygging og klima- og katastrofemotstandsdyktighet.

Tenker nytt om utvikling

Arbeidet med en ny agenda for bærekraftig utvikling og oppnåelsen av bærekraftsmålene krever nye måter å arbeide på. FN vil bli omformet for å møte disse utfordringene, og UNDP vil reorganiseres for å kunne være godt egnet til de nye formålene post-2015. Vår strategiske plan for 2014 – 2017 uttrykker vår visjon, i tråd med vårt mandat og våre etiske kjerneprinsipper. UNDP hjelper land i å utrydde ekstrem fattigdom og bekjempe ulikhet og ekskludering. Mer om UNDP i Norge

Prosjekteksempler

UNDP i Swaziland
Mens elvene tørker ut, bygger Swaziland demninger for å høste vann

De siste 100 årene har Lugulo-elven støttet familier og landbrukssamfunn, som lever langs elvens bredder i Swaziland. Mer 

UNDP i Nepal
Mobilapp revolusjonerer gjenoppbyggingen

I april 2015 ble Nepal rammet av det verste jordskjelvet på over 80 år. Over 9000 mennesker omkom og ytterligere 23 000 mennesker ble skadet. MerMer 

UNDP i Nigeria
UNDP støtter ofrene for konflikten nordøst i Nigeria

UNDP har startet et program for tidlig gjenoppbygging nordøst i Nigeria. Programmet vil skape flere hundre arbeidsplasser, samtidig som det vil fremme fred og sosialt samholdMer 

UNDP i Libanon
Kunst som møtepunkt for konfliktberørte ungdommer

«Hun danser, selv om hun har det vondt!»  sier Ma’ammar El Jasem, som står stolt ved siden av kunstverket sitt: En ballerina omkranset av metalltråder. MedMer 

UNDP Rundt om i verden