En ny agenda for bærekraftig utvikling

Mennesker over hele verden krever lederskap for å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimaendringer. For å gjøre disse kravene om til handling møttes verdens ledere 25. september 2015 ved FNs hovedkvarter i New York, for å vedta 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.

2030-agendaen består av 17 nye bærekraftsmål, også kjent som de globale målene, som vil være retningsledende for politikk og finansiering de neste 15 årene. Agendaen innebærer et historisk løfte om å utrydde fattigdom, overalt og for alltid.

Ideen om bærekraftsmålene ble til på FNs konferanse for bærekraftig utvikling, Rio+20, i 2012. Målet var å skape ett sett med allmenngyldige mål som ville balansere de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling: Det sosiale, det økonomiske og det miljømessige.

De globale målene erstatter tusenårsmålene, som i september 2000 samlet verden rundt en felles agenda for å utrydde uverdig fattigdom over 15 år. Tusenårsmålene fastsatte målbare og universelt aksepterte målsettinger for blant annet å utrydde ekstrem fattigdom og sult, forhindre dødelige sykdommer som kan behandles, og utvide mulighetene for utdanning for alle barn.

Tusenårsmålene var med på å skape fremskritt på flere viktige områder:

  • Inntektsfattigdom
  • Tilgang til trygt drikkevann
  • Grunnskoleutdanning
  • Barnedødelighet

Siden arbeidet ikke er fullført for mange mennesker, trenger vi fortsatt å gjøre en siste innsats for å utrydde fattigdom, oppnå fullverdig likestilling, forbedre helsetjenester og få hvert eneste barn inn i skolen. Vi må lede verden inn på en bærekraftig vei, noe de globale målene tar sikte på å gjøre innen 2030.

Den nye utviklingsagendaen gjelder for alle land, fremmer fredelige og inkluderende samfunn, skaper anstendige arbeidsmuligheter og håndterer de miljømessige utfordringene i vår tid – spesielt med tanke på klimaendringene. 

Bærekraftsmålene må nå fullføre arbeidet som tusenårsmålene startet, og sikre at ingen faller utenfor.

 

Mer om tusenårsmålene og bærekraftsmålene

The Millennium Development Goals
Fremdrift av tusenårsmålene

15 år etter verdens ledere lanserte et nytt globalt partnerskap for å redusere fattigdom, har tusenårsmålene gjort en enorm forskjell.more 

SDG
Transitioning to the Sustainable Development Goals

Members of the United Nations are now in the process of defining a set of Sustainable Development Goals (SDGs) to finish the job of the MDGs.more 

UNDPs samarbeidpartnere

The SDG Fund, created by the United Nations Development Programme (UNDP) with an initial contribution from the government of Spain, has been designed to smoothen the transition from the Millennium Development Goals phase into the future Sustainable Development Goals.Learn More 

Logo BCTA

The Business Call to Action (BCtA) aims to accelerate progress towards the Millennium Development Goals (MDGs) by challenging companies to develop inclusive business models that offer the potential for both commercial success and development impact.LEARN MORE 

Mer om UNDPs partnere verden rundt

UNDP Rundt om i verden