Mål 1: Utrydde fattigdom

Foto: UNICEF

Utrydde alle former for fattigdom

Å utrydde alle former for fattigdom fortsetter å være en av menneskehetens største utfordringer. Selv om antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom er mer enn halvert – fra 1.9 milliarder i 1990 til 836 millioner i 2015 – er det fremdeles for mange som strever med å dekke grunnleggende behov.

Globalt er det over 800 millioner mennesker som fremdeles lever på under 1,25 dollar om dagen og mange mangler tilstrekkelig med mat og tilgang til rent drikkevann og gode sanitærforhold. Rask økonomisk vekst i land som Kina og India har løftet mange ut av fattigdom, men utviklingen har også vært skjevt fordelt. Det er uforholdsmessig mer sannsynlig at kvinner lever i fattigdom enn menn grunnet ulik tilgang til betalt arbeid, utdanning og eiendom.

Framgang har også vært begrenset i regioner som Sør-Asia og Afrika sør for Sahara, som rommer 80 prosent av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom. Denne andelen antas å stige grunnet nye trusler som følge av klimaendringer, konflikter og matusikkerhet.

Bærekraftsmålene er en ambisiøs satsning som bygger videre på det arbeidet vi startet med tusenårsmålene. Vi vil utrydde fattigdom i alle former og dimensjoner innen 2030. Dette inkluderer å rette oppmerksomheten mot de som lever i sårbare situasjoner, øke tilgangen til grunnleggende ressurser og tjenester, og støtte samfunn som har blitt rammet av konflikt og katastrofer relatert til klimaendringer.

Å utrydde fattigdom er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for Mål 1 her.

Our work

school girls
UNDP Global
Sustainable development

UNDP helps countries to simultaneously reduce poverty and achieve sustainable development that leads to transformational change, bringing about real improvements in people’s lives.more 

hdr
UNDP Global
Multidimensional Poverty Index

Like development, poverty is multidimensional. The MPI complements monetary measures of poverty by considering overlapping deprivations suffered by people at the same time.more 

Colombia student
UNDP in Colombia
In Colombia, youth build skills to overcome adversity

The Growing Together project seeks to address the structural impact of conflict, generating opportunities for young people living in rural areas.more 

Family
UNDP in Viet Nam
In Viet Nam, taking ownership to escape poverty

Community agreement and ownership of poverty reduction projects help empower women and ethnic minorities.more 

More stories

UNDP Rundt om i verden