Mål 10: Mindre ulikhet

Foto: FN

Redusere ulikhet i og mellom land

De økende ulikhetene i inntekt er godt dokumentert. De rikeste 10 prosentene tjener 40 prosent av verdens totale inntekter, mens de fattigste 10 prosentene tjener kun mellom to og syv prosent. Dersom vi regner med befolkningsøkning, har ulikhet steget med 11 prosent i utviklingsland.

De økende forskjellene viser at det er behov for handling. Det krever gode politiske tiltak for å myndiggjøre gruppen mennesker med lavest inntekt, og fremme økonomisk inkludering av alle – uavhengig av kjønn, rase eller etnisitet.

Inntektsulikhet er et globalt problem som krever globale løsninger. Dette inkluderer å forbedre regulering og overvåkning av finansielle markeder og institusjoner, fremme utviklingsbistand og direkte investeringer fra utlandet til regioner der behovet er størst. Det å legge til rette for trygg migrasjon og mobilitet for mennesker er også avgjørende for å lukke det voksende skillet.

Mindre ulikhet er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 10 her.

Our work

Family
UNDP in Colombia
From displaced people to
micro-entrepreneurs

Displaced by violence, individuals create and strengthen their businesses with the support of the Suppliers Development Programme, carried out by UNDP.more 

Woman and child
UNDP in Viet Nam
To address women's poverty, we must make the invisible visible

Despite the gains that women have made over the past decades, there are still too many factors affecting women’s lives that are not recognized in public policies. more 

Group
UNDP in Thailand
Zero Discrimination Day: a call for freedom, equality, and inclusion

Intolerance is often fueled by and mirrored in harmful laws, policies and practices – laws, policies and practices that are not founded on human rights but based on moral judgment, fear and misinformation.more 

Man standing
UNDP in Iraq
Bolstering self-reliance for refugees and the displaced in Iraq

Many Iraqis fleeing from areas of conflict, like Murad and his family, have sought security in Kurdistan and other regions of Iraq, including Baghdad and the southern city of Basra.more 

UNDP Rundt om i verden