Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

På innsiden av en flyktningeleir ved Gaza by. Foto: Shareef Sarhan/FN

Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byområder. Innen 2050 vil denne andelen stige til to tredjedeler av menneskeheten – 6,5 millioner mennesker. Bærekraftig utvikling kan ikke oppnås uten betydelige endringer i måten vi bygger og håndterer byrommene våre.

Den raske byveksten i utviklingsland, sammen med økende migrasjon fra rurale til urbane områder, har ført til mange flere mega-byer. I 1990 fantes det ti mega-byer med 10 millioner innbyggere eller mer. I 2014 fantes det 28 mega-byer som var hjem til totalt 453 millioner mennesker.

Ekstrem fattigdom er ofte konsentrert i urbane områder, og nasjonale- og bymyndigheter har problemer med å huse den økende befolkningen i disse områdene. Det å gjøre byer trygge og bærekraftige innebærer å sikre tilgang til trygge og rimelige boliger, og å oppgradere slumområder. Det inkluderer også investering i offentlig transport, å skape grønne offentlige rom, og å forbedre byplanlegging og håndtering på en måte som både sørger for deltakelse og er inkluderende.

Bærekraftige byer og samfunn er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 11 her.

Our work

Construction worker in Gaza
UNDP in Gaza
From a tent to a home in Gaza

With funding from the Custodian of the Two Holy Mosques Campaign for the Relief of the Palestinian People, UNDP is constructing 100 housing units for families whose homes were demolished.more 

Waste removal project in Syria
UNDP in Syria
Emergency employment yields a healthier environment

Living in a hard-to-reach area of Aleppo, Mohammad and his family faced extremely difficult conditions due to the lack of basic goods, the ongoing violence, and the deterioration of health care.more 

Houses destroyed
UNDP in Bangladesh
Following up on cyclone recovery in Bangladesh

On May 25th, 2009, Cyclone Aila struck the southwest coastal zone of Bangladesh, destroying Bipasha Rani Mondol’s house and badly damaging her family’s garment shop.more 

City
UN in Pakistan
Bigger cities don’t have to mean bigger risks

The majority of the world’s population is urban, and it’s easy to understand why: Urban settings often offer better economic opportunities and better access to essential services.more 

UNDP Rundt om i verden