Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Kvinner på et samfunnssenter i Darfur, Sudan. Foto: Albert González Farran/FN

Sikre bærekraftig forbruk og produksjon

Det å oppnå økonomisk vekst og bærekraftig utvikling krever at vi raskt reduserer vårt økologiske fotavtrykk. Dette gjør vi ved å endre måten vi produserer og forbruker varer og ressurser. Landbruk står for det største forbruket av vann i verden, og irrigasjon krever nå nærmere 70 prosent av alt ferskvann som er ment til menneskelig bruk.

Viktige faktorer for å nå dette målet er en effektiv håndtering av felles naturressurser og hvordan vi kvitter oss med giftig avfall og forurensende stoffer. Det å oppfordre industri, bedrifter og forbrukere til å resirkulere og redusere avfall er like viktig som å støtte utviklingsland i arbeidet med å gå over til mer bærekraftige forbruksmønstre innen 2030.

En stor del av verdens befolkning konsumerer alt for lite til å i det hele tatt dekke sine grunnleggende behov. Det er viktig å få halvert matavfall per person på forhandler- og forbrukernivå for å skape mer effektiv produksjon og produksjonskjeder. Dette kan bidra til matsikkerhet og et skifte mot en mer ressurseffektiv økonomi.

Ansvarlig forbruk og produksjon er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 12 her.

Our work

Coco
UNDP in Ghana
How agro-commodity traders can help the SDGs and reduce poverty

With the global population predicted to reach nine billion by 2050, we face a dual challenge: ensuring the continued production of agricultural commodities without destroying the planet’s natural resources.more 

Woman working
UNDP in Malawi
Malawi women turn waste into a sustainable living

The women are turning garbage into compost manure, benefiting financially and improving their environment. In 2010, UNDP and UN Habitat launched the Waste for Wealth project.more 

Youth
UNDP in Kazakhstan
Kazakhstan tackles its electronic waste problem

Through an unusual public-private partnership, Kazakhstan is making changes with its e-waste. Aigul Manataeva is meticulous about clearing out household junk.more 

Farmer
UNDP in Ethiopia
From seed to market, transforming agriculture

Ethiopia is in the midst of important agricultural shifts that are changing the way smallholder farmers do business. A new organization is bringing in modern planting practices.more 

UNDP Rundt om i verden