Mål 13: Stoppe klimaendringene

Øystaten Kiribati i Stillehavet er meget sårbar overfor klimaendringer. Foto: FN

Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene

Det finnes ingen land i verden som ikke føler effektene av klimaendringer på kroppen. Utslipp av klimagasser fortsetter å øke, og er nå mer enn 50 prosent høyere enn nivået det lå på i 1990. Videre skaper global oppvarming langsiktige endringer i vårt klimasystem, noe som fører til uopprettelige konsekvenser med mindre vi handler nå.

De årlige gjennomsnittstapene fra jordskjelv, tsunamier, tropiske sykloner og flom utgjør flere hundre milliarder dollar, og krever alene en investering i krisehåndtering på 50 milliarder kroner årlig. Mål 13 sikter mot å mobilisere 830 milliarder kroner årlig innen 2020 for å håndtere utviklingslandenes behov og for å bidra til å forhindre klimarelaterte katastrofer.

Det å styrke motstandsdyktighet og tilpasningskapasitet for sårbare regioner, slik som land uten kystlinje og øystater, må gå hånd i hånd med tiltak for å øke bevisstheten og integrere tiltak i nasjonal politikkutforming og strategier. Det er fremdeles mulig å begrense økningen i den gjennomsnittlige globale temperaturen til under to grader Celsius fra førindustrielt nivå. Dette krever umiddelbar og kollektiv handling.

Det å stoppe klimaendringene er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 13 her.

Our work

Nepal
UNDP in Nepal
Restoring land, nurturing
young leaders

Despite the beautiful landscapes, panoramic views, and resilient mountain people, life in the mountains of Nepal can be tough, particularly for rural youth who are abandoning their villages in search of employment elsewhere.more 

Rice
UNDP in Philippines
Why rice farmers are key to tackling climate change

The Philippines agricultural sector is critically important, providing for the livelihoods of 12 million Filipinos and a total labor force of approximately 40 million people.more 

Mountains
UNDP in Azerbaijan
Learning to manage droughts
and floods

Mehemmed Veliyev, a 45-year-old farmer living in Abrikh Village in Azerbaijan, had a good life. He had hectares of land where he grew fruit and hazelnut. But the environment he depended upon turned on him one day in 2008.more 

Man
UNDP in Lao PDR
Diversifying crops to cope with climate change

For Ki Her, the head of Kioutaloun village in mountainous northern Lao PDR, and 95 percent of the population who grow rice, the change in the weather over the past several years presents significant challenges.more 

Learn more: Climate change

UNDP Rundt om i verden