Mål 14: Liv under vann

Båten til en lokal fikser i farvannet utenfor Atauro Island, Timor-Leste. Foto: Martine Perret/FN.

Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte

Verdens hav – deres temperatur, kjemi, strømmer og liv – driver globale systemer som gjør jorden beboelig for menneskeheten. Hvordan vi håndterer denne essensielle ressursen er avgjørende for menneskeheten og for å motvirke konsekvensene av klimaendringene.

Mer enn tre milliarder mennesker er avhengig av det biologiske mangfoldet i sjøen og ved kysten. I dag ser vi at 30 prosent av verdens fiskebestander er overutnyttet og ligger godt under nivået hvor de kan produsere bærekraftig avkastning.

Havene absorberer også rundt 30 prosent av karbondioksid produsert av mennesker, og vi kan se en 26 prosent økning i havets surhetsgrad siden begynnelsen av den industrielle revolusjon. Marin forurensning – der en overveldende majoritet kommer fra landbaserte kilder – når nådd et alarmerende nivå. Det er gjennomsnittlig 13 000 plastikkbiter for hver kvadratkilometer med hav.

Bærekraftsmålene skaper et rammeverk for bruk av hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte og for å beskytte disse økosystemene fra landbasert forurensning, samt å håndtere virkningene av havforsuring. Det å styrke bevaringen og bærekraftig bruk av havbaserte ressurser gjennom internasjonal rett vil også bidra til å redusere noen av utfordringene havene våre står over for.

Bevaring av liv under vann er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 14 her.

Our work

Man and water
UNDP in Asia and the Pacific
Water, water everywhere

“It‘s time for the world, and its leaders, to understand how important water is for the future of our people, our economies and for our planet.” Dr. Joakim Harlin, Senior Water Advisor, UNDP Coordinator.more 

Desert
UNDP in Namibia
Protecting Benguela together

The BCLME is one of the richest ecosystems on earth but this valuable ecosystem is vulnerable to destruction from human activities such as fishing.more 

Water
UNDP in São Tomé and Príncipe
If oceans were a country...

I recently went diving among some of the amazing coral reefs of Indonesia. Their sheer beauty is beyond description, and their value is beyond calculation. But let’s try to put it in perspective.more 

Fishing
UNDP in Panama
Fishing provides new jobs
in Panama

Fishermen and women in the small fishing community of Guanábano in western Panama begin their work between three and four each morning.more 

Learn more: Water and oceans

UNDP Rundt om i verden