Mål 16: Fred og rettferdighet

Den sudanske valgkomiteen avholder en workshop for lokale journalister. Foto: Albert González Farran/FN

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivå

Fred, stabilitet, menneskerettigheter og effektivt styresett basert på rettssikkerhet er viktige kanaler for bærekraftig utvikling. Vi lever i en verden som blir stadig mer splittet. Noen regioner har vedvarende fred, sikkerhet og velstand, mens andre faller inn i tilsynelatende uendelige sykluser av konflikt og vold. Dette er på ingen måte uunngåelig og må håndteres.

Vold og utrygghet har ødeleggende virkninger på et lands utvikling. Det påvirker økonomisk vekst og resulterer ofte i langvarig misnøye blant lokalsamfunn - noe som kan vare i generasjoner. Seksuell vold, kriminalitet, utnyttelse og tortur er også utbredt der det er konflikt eller manglende rettssikkerhet. Landene må ta forholdsregler for å beskytte de som er mest utsatt.

Bærekraftsmålene har som mål å redusere alle former for vold, og arbeide med regjeringer og lokalsamfunn for å finne varige løsninger på konflikter og usikkerhet. Det å styrke rettssikkerheten og fremme menneskerettigheter står sentralt i dette arbeidet, samtidig som man må jobbe med å redusere strømmen av illegale våpen og styrke deltakelse fra utviklingsland i globale styringsorganer.

Å fremme fred og rettferdighet er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 16 her.

Our stories

Woman farming
UNDP in Mauritania
In Mauritania, women take charge of their own lives

In 2012 the Sahel region of West Africa was adversely affected by a complex, wide-ranging crisis that negatively impacted 800,000 people.more 

People gathering
UNDP in Sri Lanka
Sri Lankans get access to justice through mobile clinics

The lack of proper legal documentation can prevent the integration of people into society and a sense of belonging.more 

Legal aid
UNDP in Egypt
Access to justice for the vulnerable

On the steps of the Family Court in the Heliopolis neighbourhood of Egypt’s capital, Cairo, ‘Ayesha’, who preferred not to give her real name, tells a story that is all too common.more 

Women
UNDP in Pakistan
There is no honour in barring women from voting

Pakistani women are serving in the armed forces and increasing numbers of women are joining the police; putting their lives on the line to protect their fellow citizens and serve their country. more 

Learn more: Democratic governance and peacebuilding

UNDP Rundt om i verden