Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Den internasjonale fredsdagen feires i Sør-Sudan. Foto: Isaac Billy/FN

Styrke mekanismene for implementering av målene, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Bærekraftsmålene kan kun realiseres dersom vi har et sterkt engasjement for globalt partnerskap og samarbeid. Mens offisiell utviklingsbistand (ODA) fra industrialiserte land har økt med 66 prosent mellom 2000 og 2014, fortsetter humanitære kriser forårsaket av konflikt eller naturkatastrofer å kreve økonomiske ressurser og bistand. Mange land behøver også utviklingsstøtte for å stimulere til vekst og handel.

Verden i dag er mer sammenvevd enn noen gang før. Bedre tilgang til teknologi og kunnskap er viktig for å dele ideer og stimulere til innovasjon. Koordinerende politikk for å hjelpe utviklingsland til å håndtere sin gjeld, samt å fremme investeringer for de minst utviklede landene er avgjørende for å oppnå bærekraftig vekst og utvikling.

Målene tar sikte på å forsterke Nord-Sør og Sør-Sør samarbeid ved å støtte nasjonale planer for å nå alle målene. Det å fremme internasjonal handel og å hjelpe utviklingslandene med å øke sin eksport er viktig for å oppnå et universelt, regelbasert og upartisk handelssystem som er rettferdig og åpent, og som kommer alle til nytte.

Å styrke global solidaritet er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 17 her.

Our stories

Rural men
UNDP in Zambia
Stemming child marriage,
one village at a time

In Zambia’s Eastern Province, the practice of child marriage is as high as 60 percent, the highest in the country. Child marriage is illegal in Zambia, but the laws are often ignored by communities where marrying children and adolescent girls is a traditional practice.more 

Women
UNDP in Kazakhstan
Innovative public-private partnerships are key to
post-2015 success

In a world where links between countries are greater and faster than ever, disasters that once might have had only local effects now increasingly have international ramifications. more 

Youth in Togo
UNDP in Togo
Stronger partnerships with foundations to take sustainable development further

“If you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together.” This old African proverb underpins UNDP’s engagement with philanthropic foundations for the implementation of the new sustainable development agenda.more 

Women entrepreneurs
UNDP in Libya
Building a sustainable democracy in Libya

Baba was among 15 women and 11 men selected to attend a comprehensive civic educational training session, employing the Building Resources in Democracy, Governance and Elections approach.more 

Our partners

UNDP Rundt om i verden