Mål 2: Utrydde sult

Foto: UNICEF

Utrydde sult, oppnå bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Rask økonomisk vekst og økt produktivitet i landbruket gjennom de siste 20 årene har ført til en halvering av andelen underernærte mennesker. Mange av utviklingslandene som tidligere led av hungersnød og sult kan nå sørge for at de mest sårbare får tilfredsstilt sine ernæringsmessige behov. Sentral- og Øst-Asia, Latin-Amerika, og Karibien har alle gjort store fremskritt for å utrydde ekstrem sult.

Dette er betydelige steg i arbeidet med å nå målsetningene satt av tusenårsmålene. Dessverre er underernæring og ekstrem sult fremdeles en stor barriere for utvikling i mange land. I 2014 var det antatt at så mange som 795 millioner mennesker led av kronisk underernæring, ofte som en direkte konsekvens av miljøødeleggelser, tørke og tap av biologisk mangfold. Over 90 millioner barn under 5 år lider av alvorlig undervekt, og i Afrika sulter en av fire personer.

Bærekraftsmålene tar sikte på å utrydde alle former for sult og underernæring innen 2030, og skal sikre at alle mennesker, spesielt barn og de mest sårbare, har tilstrekkelig tilgang til næringsrik mat gjennom hele året. Dette innebærer å fremme bærekraftig landbruk ved å forbedre småbønders levebrød og kapasitet, og tillate lik tilgang til land, teknologi og markeder. I tillegg kreves det internasjonalt samarbeid for å sikre investeringer i infrastruktur og teknologi som forbedrer produktiviteten i landbruket. Sammen med de andre bærekraftsmålene kan vi utrydde sult innen 2030.

Å utrydde sult er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene til mål 2 her.

Our work

Woman in Bangladesh
UNDP in Bangladesh
From one meal a day to three in Bangladesh

By selling groceries and rearing goats, Begum has been able to afford for her family to eat three meals a day including vegetables and fish. more 

Rural woman Nigeria
UNDP in Nigeria
In Nigeria, farm training yields fuller harvests for rural women

For Mama Nsedu feeding her family was becoming harder every day. By selling her surplus crops, she is able to earn extra cash to provide other basic needs for her family.more 

Fishing
UNDP in Cambodia
In rural Cambodia, backyard fish farms answer food insecurity

In the past, when he needed fish for his wife to cook, Say Sorn used to cast a net in the canal of his village, these days he can just get it right from his backyard.more 

Woman farming
UNDP in Uganda
Value Chains: Supporting inclusive markets in agriculture and trade

Grace Lawilu, a rice farmer in northern Uganda, has increased her income with support from a UNDP project that helps small scale farmers improve their products and access international markets.more 

UNDP Rundt om i verden