Mål 3: God helse

En jente mottar en dose poliovaksine i Somalia. Foto: UNICEF

Sikre og fremme god helse for alle

Etter at tusenårsmålene ble vedtatt har vi sett historiske fremskritt innen reduksjon av barnedødelighet, forbedring av mødres helse og i kampen mot HIV/AIDS, malaria og andre sykdommer. Det har vært en global reduksjon i antall barnedødsfall som kan forhindres på over 50 prosent siden 1990. Mødredødeligheten har blitt redusert med 45 prosent på verdensbasis. Mellom 2000 og 2013 sank andelen nye tilfeller av HIV/AIDS med 30 prosent, og over 6,2 millioner liv ble reddet fra malaria.

På tross av den positive fremgangen er det fremdeles seks millioner barn under fem år som dør hvert år. 16,000 barn dør hver dag av sykdommer som kan forhindres, slik som meslinger og tuberkulose. Daglig dør hundrevis av kvinner under graviditeten eller fra komplikasjoner relatert til fødselen. På landsbygda i utviklingsregioner er det kun ved 56 prosent av fødslene at fagfolk er tilstede. AIDS er nå den ledende dødsårsaken blant ungdom i Afrika sør for Sahara, en region som fremdeles lider under HIV-epidemien.

Disse dødsfallene kan unngås gjennom forebygging og behandling, utdanning, vaksinasjonskampanjer, og seksual- og reproduksjonshelsetjenester. Bærekraftsmålene forplikter seg til å gjøre ende på HIV/AIDS, tuberkulose, malaria og andre smittsomme sykdommer innen 2030. Målet er å oppnå universell tilgang til helsetjenester og sørge for at alle har tilgang til trygge og effektive medisiner og vaksiner. En viktig del av prosessen går ut på å støtte forskning og utvikling av vaksiner og gi tilgang til rimelige medisiner.

God helse er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 3 her.

Our work

HIV test
UNDP in Cuba
An HIV milestone achieved in Cuba

Cuba’s comprehensive health system is available for all Cuban citizens equally, and is effective in integrating the health care of mothers and children.more 

Men spaying
UNDP in Zimbabwe
In Zimbabwe and Zambia, the fight against malaria crosses borders

The two countries are collaborating on a malaria-control initiative in their shared Zambezi valley, spreading nets, indoor spraying and other efforts.more 

Ebola respnders
UNDP in Guinea
The many faces of the Ebola response

We wanted to show the faces of those that almost always appear hidden behind protective equipment. These workers are the sentinels of a war against an invisible enemy: Ebola.more 

Community
UNDP in Liberia
How will we ensure the new Ebola vaccine reaches those most in need?

The phase III trials on efficacy of the VSV-ZEBOV vaccine have yielded an impressive result in a relatively short time - 100% effectiveness in those receiving the vaccine.more 

Learn more: HIV and health

UNDP Rundt om i verden