Mål 4: God utdanning   

Foto: John Isaac/FN

Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring

Siden 2000 har vi sett store fremskritt for å oppnå målet om universell grunnskoleutdanning. Antall barn innmeldt i grunnskolen i utviklingsregioner nådde 91 prosent i 2015. Antall barn i verden som ikke går på skole er nesten halvert. Det har vært en betydelig økning i antall som kan lese og skrive, og flere jenter enn noen gang går nå på skole.

Fremgangen har også møtt utfordringer i utviklingsregioner grunnet et høyt fattigdomsnivå, væpnede konflikter og andre nødssituasjoner. På grunn av pågående væpnede konflikter i Vest-Asia og Nord-Afrika er det her en økende andel barn som ikke går på skole. Dette er en bekymringsfull utvikling. Selv om Afrika sør for Sahara utgjorde den utviklingsregionen med størst fremgang i antall barn innmeldt i grunnskolen (fra 52 prosent i 1990, til 78 prosent i 2012), gjenstår det fremdeles store ulikheter. Barn fra de fattigste husholdningene har fire ganger større sannsynlighet for å ikke gå på skole enn barn fra de rikeste husholdningene. Ulikhetene er også store mellom by og landsbygd.

Å klare å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle bidrar til å styrke troen på at utdanning er en av de viktigste drivkreftene for bærekraftig utvikling. Mål 4 sikrer at alle jenter og gutter fullfører gratis grunnskole og videregående skole innen 2030. Det sikter også på å tilby lik tilgang til yrkesutdanning og å gjøre slutt på forskjeller basert på kjønn og velstandsnivå. Dette for å oppnå universell tilgang til høyere utdanning med god kvalitet.

God utdanning er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 4 her.

Our work

Educational games
UNDP in Bolivia
Gaming the education system

An educational video game company finds success through the Dynamic Businesses Programme in Bolivia.more 

Classroom
UNDP in Sudan
Classrooms promote peace

A UNDP-supported scheme in Sudan is helping conflict-affected children go to back school while providing support to returnees following decades of conflict.more 

Girl scouts
UNDP in Rwanda
A million voices for education

Education is the key to fighting discrimination, to improving health and to securing better jobs – and people know it. more 

Graduates
UNDP in Benin
Benin: New opportunities for young graduates

Benin’s labour market is unable to support its university graduates, so a project is helping them start small businesses.more 

More stories

UNDP Rundt om i verden