Mål 5: Likestilling mellom kjønnene  

Foto: UNICEF

Oppnå full likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter

Det å myndiggjøre kvinner og promotere likestilling mellom kjønnene er avgjørende for å øke tempoet i bærekraftig utvikling. Å gjøre slutt på alle former for diskriminering av kvinner og jenter er en grunnleggende menneskerettighet og har en forsterkende effekt på alle andre utviklingsfelt.

UNDP har siden 2000, sammen med FN-partnere og resten av det internasjonale samfunnet, gjort likestilling mellom kjønnene til en sentral del i sitt arbeid. Dette har ført til flere suksesshistorier. Flere jenter går på skole nå enn for 15 år siden, og de fleste regioner har nådd likevekt av jenter og gutter i grunnskoleutdanningen. Kvinner utgjør nå 41 prosent av betalt arbeidskraft utenfor landbruket, sammenliknet med 35 prosent i 1990.

Bærekraftsmålene ønsker å bygge videre på disse resultatene for å sikre at det blir slutt på diskriminering av kvinner og jenter alle steder. Det er fremdeles store ulikheter i tilgang til betalt arbeid i noen regioner, og betydelige gap mellom kvinner og menn i arbeidsmarkedet. Seksuell vold og utnyttelse, ulik fordeling av ubetalt omsorgsarbeid og husarbeid, og diskriminering i offentlig beslutningstaking utgjør fremdeles enorme hindre.

Det å sikre universell tilgang til seksual- og reproduktiv helse, og å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser som land og eiendom er avgjørende for å nå dette målet. Det er flere kvinner i offentlige verv nå enn noen gang. Å oppfordre til flere kvinnelige ledere i alle regioner vil bidra til å styrke politikk og lovgivning for å oppnå bedre likestilling mellom kjønnene.

Likestilling mellom kjønnene er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 5 her.

Our work

Woman
UNDP in Afghanistan
Creating Afghanistan's next generation of entrepreneurs -- women

Since 2011, UNDP’s Gender Equality Project (GEP) has trained nearly 200 women in Herat in small and artisanal livelihoods, marketing their products, and expanding their businesses.more 

Women
UNDP in Indonesia
A political ground shift for women

UNDP’s Strengthening Women’s Participation and Representation in Indonesia (SWARGA) project aims to strengthen the skills and knowledge of women in politics, and to increase public representation and participation in political and government institutions.more 

Women in Tajikistan
UNDP in Europe and Central Asia
Closing the Gap: Delivering impact for gender equality

In Misi village in Turkey, a silk unit for niche products, another dream child of a group of women, is having a fourth year of success, against all odds.more 

Helen Clark with women
UNDP in Armenia
Armenian women find a recipe for success in local politics

A joint EU-UNDP Women in Local Democracy project works to help women in all ten regions of Armenia to participate more actively in the governance of their communities.more 

Learn more: Gender equality

UNDP Rundt om i verden