Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold


Foto: UNICEF India

Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle

Vannmangel berører mer enn 40 prosent av verdens befolkning. Dette er et alarmerende antall som er estimert å stige sammen med den globale temperaturøkning forårsaket av klimaendringer. Selv om 2,1 milliarder mennesker har fått tilgang til bedre sanitære forhold siden 1990, er minkende tilgjengelighet på trygt drikkevann et stort problem som påvirker alle kontinenter.

I 2011 opplevde 41 land press på vannressursene; ti av dem er nær ved å tømme sine kilder til fornybart ferskvann og må nå belage seg på ukonvensjonelle vannkilder. Stigende grad av tørke og forørkning forverrer allerede disse trendene. Det er estimert at minst en av fire personer sannsynligvis vil bli berørt av gjentakende vannmangel innen 2050.

Det å sikre universell tilgang til trygt og rimelig drikkevann for alle innen 2030 krever at vi investerer i tilstrekkelig infrastruktur, tilbyr sanitære fasiliteter og oppfordrer til god hygiene på alle nivåer. Det er essensielt at vi beskytter og gjenoppretter vannrelaterte økosystemer som skog, fjell, våtmark og elver for å motvirke vannmangel. Det er behov for mer internasjonalt samarbeid for å fremme effektiv bruk av vann, samt støtte utviklingen av vannbehandlingsteknologier i utviklingsland.

Rent vann og gode sanitærforhold er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 6 her.

Our work

Man cycling
UNDP in Colombia
Water: A dream becomes reality for indigenous communities

For the Wayuu Indians who live in the Guajira Peninsula to the northeast of Colombia, dreams are a way of receiving messages from the great beyond. more 

Family
UNDP in El Salvador
A new model of water management

A water project in El Salvador aims for water systems to be managed under a system of governance and coordination, ensuring the sustainability and integrity in resource management.more 

Youth in Pakistan
UNDP in Pakistan
How can we achieve universal access to water and sanitation?

748 million people in the world lack access to an improved source of drinking water and 2.5 billion people live without basic sanitation facilities.more 

Water tank
UNDP in Uganda
Water tanks help households keep dry spells away

A small grants scheme provides financial and technical support to projects that conserve and restore the environment while enhancing people’s well-being and livelihoods.more 

Learn more: Water and oceans

UNDP Rundt om i verden