Mål 7: Ren energi for alle

En mongolsk familie forsyner hjemmet sitt med strøm gjennom solenergi. Foto: FN

Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til

Mellom 1990 og 2010 har antallet mennesker med tilgang til elektrisitet steget med 1,7 milliarder. Etterspørselen vil fortsette å stige i takt med befolkningsveksten. En global økonomi avhengig av fossile brensler og økningen i utslipp av drivhusgasser skaper drastiske endringer i vårt klimasystem. Dette har en synlig virkning på alle kontinenter.

Vi ser økt interesse for bruk og utvikling av alternative energikilder, og fornybar energi utgjorde mer enn 20 prosent av globalt generert energi i 2011. Fremdeles mangler en av fem tilgang til elektrisitet, og ettersom etterspørselen stiger behøves det en betydelig økning i produksjonen av fornybar energi over hele verden.

Det å sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til innen 2030 betyr at en må investere i rene energikilder som sol, vind og termisk energi. Vi kan redusere det globale elektrisitetsforbruket i bygninger og industri med 14 prosent ved å ta i bruk kostnadseffektive standarder for et bredt spekter av teknologier. Det vil si at vi unngår omtrent 1.300 mellomstore kraftverk. Utvidelse av infrastruktur og oppgradering av teknologi for å tilby rene energikilder i alle utviklingsland er et viktig mål som både kan stimulere vekst og hjelpe miljøet.

Bærekraftig energi er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 7 her.

Our work

Solar PV
UNDP in Lesotho
Solar panels light rural districts of Lesotho

Only 28% of the 2 million-strong population of Lesotho has access to electricity, and this goes down to 5% in rural areas which are often only accessible by foot or horseback.more 

Children
UNDP in India
India brings sun into the kitchen

In 2013, the 109-year-old charitable institution invested in a solar heating system that could fuel its kitchens, replacing fossil fuel with a clean, alternative source of energy captured from the sun.more 

Man cooking
UNDP in Burundi
Sustainable energy, climate change and disasters

In 2007, a lack of rainfall resulted in low water levels in rivers and lakes in Albania, severely hampering hydropower generation and resulting in frequent power outages across the country. more 

Video
UNDP in Lebanon
Providing warmth to host communities in Lebanon

Enaam Hassan, a mother of twenty, lives in the Bekaa region of Lebanon, where cooler months are characterized by a steep drop in temperatures, with heavy snow falls further exacerbating difficult living conditions.more 

Learn more: Sustainable energy

UNDP Rundt om i verden