Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Foto: FN

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

På tross av vedvarende ettervirkninger av finanskrisen i 2008/2009 har antall sysselsatte som lever i ekstrem fattigdom blitt kraftig redusert de siste 25 årene. I utviklingsland utgjør middelklassen nå 34% av alle sysselsatte, som innebærer en tredobling mellom 1991 og 2015.

Mens den globale økonomien gjenbygges, ser vi en tregere vekst, mer ulikhet og at sysselsettingen ikke ekspanderer raskt nok til å holde følge med den voksende arbeidsstyrken. Mer enn 204 millioner mennesker var ifølge ILO (International Labour Organization) arbeidsløse i 2015.

Bærekraftsmålene oppfordrer til vedvarende økonomisk vekst gjennom høyere produktivitetsnivå og ved hjelp av teknologisk innovasjon. Det er viktig å iverksette politikk som oppfordrer til entreprenørskap og jobbskapning, sammen med effektive tiltak for å utrydde tvangsarbeid, slaveri og menneskehandel. Målet er å oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn innen 2030.

Anstendig arbeid er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 8 her.

Our work

Women of Esfarayen
UNDP in Iran
Empowered women, environmental care in Iran

Local empowerment has led to the participatory rehabilitation and conservation of 111,572 hectares of degraded areas.more 

Youth in Somalia
UNDP in Somalia
Young Somalis find alternative livelihoods to piracy

UNDP’s Alternative Livelihoods to Piracy (ALtP) project helps young people find solutions to fight back against some of the causes of piracy.more 

Venezuela
UNDP in Venezuela
Wakuvero to sustainable development

In the valley of Kamarata, located within the Canaima National Park in the south of Venezuela, various communities live together: Uruyén, Kavac, Kamarata, Kamadac y Santa Marta.more 

Men Uruguay
UNDP in Uruguay
Developing new chances beyond the prison bars

A justice and inclusion programme in Uruguay provides job and skills training to help detainees prepare for their future and improves social cohesion within the penitentiary system.more 

Livelihoods and jobs

UNDP Rundt om i verden