Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Boring etter olje i Venezuela. Foto: V. Bibic/FN

Bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovasjon er avgjørende faktorer for økonomisk vekst og utvikling. Når over halvparten av verdens befolkning nå lever i byer, blir massetransport og fornybar energi stadig viktigere. Det samme gjelder for vekst i nye industrier og i informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Teknologiske fremskritt er vesentlige for å finne varige løsninger på både økonomiske og miljømessige utfordringer, som å skape nye jobber og fremme energieffektivitet. Vi kan legge til rette for bærekraftig utvikling ved å fremme bærekraftige industrier og investere i vitenskapelig forskning og innovasjon.

Mer enn fire milliarder mennesker har fremdeles ikke tilgang til internett, og 90% av disse er fra utviklingsland. Det er avgjørende å få lukket dette digitale gapet for å sikre lik tilgang til informasjon og kunnskap, og som resultat bidra til å skape innovasjon og entreprenørskap.

Investeringer i infrastruktur og innovasjon er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 9 her.

Our work

A bricklayer in Haiti
UNDP in Haiti
In Haiti bricklayers build to
save lives

Joseph Matéus lives for his passion: building homes. When he heard about a UNDP-supported project offering training in earthquake-resistant construction, he was keen to enrol.more 

Traffic in Dhaka
UNDP in Bangladesh
How can mega-cities innovate to reduce traffic congestion?

Dhaka’s now infamous traffic jams have been equated to a loss of US $3.86 billion in productivity each year. That’s 3.3 percent of the 2012 GDP.more 

A woman recieves a milking machine in Kosovo
UNDP in Kosovo
Dairy production just got easier
in Kosovo

The Aid for Trade project provides labour-saving milking machines to women farmers and creates milk collection points and processing facilities.more 

A man installing solar panels in Gaza
UNDP in Gaza
Infrastructure for Development: Show me the money!

Infrastructure makes life better, economies more competitive, and while being built, offers jobs to the value chain. But it also massively consumes cement and increases emissions.more 

UNDP Rundt om i verden