Norge

Nyheter

Media Enquiries
  • siri.stai@undp.org

Siste nyheter
COVID-19: Forventet krise i utviklingsland truer med å ødelegge økonomier og føre til kraftig økning i fattigdom og ulikhet

COVID-19: Forventet krise i utviklingsland truer med å ødelegge økonomier og føre til kraftig økning i fattigdom og ulikhet. UNDP oppfordrer til historisk COVID-19-innsats i utsatte land  


Praia-håndboken for styresett-statistikk gjør det mulig å måle godt styresett

Ja, det er mulig å måle godt styresett - Praia-håndboken for styresett-statistikk gjør det mulig  


Ny statistikk utfordrer tradisjonelle syn på fattigdom

Ifølge den nylig lanserte rapporten fra FNs utviklingsprogram (UNDP) og Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) er tradisjonelle oppfatninger av fattigdom utdatert.  


Unge mennesker sentrale i forebygging av voldelig ekstremisme

Unge mennesker spiller en nøkkelrolle i å forebygge voldelig ekstremisme, viser ny rapport fra FNs Utviklingsprogram  

UNDP Rundt om i verden