Norge

Nyheter

Media Enquiries

Siste nyheter


Ny statistikk utfordrer tradisjonelle syn på fattigdom

Ifølge den nylig lanserte rapporten fra FNs utviklingsprogram (UNDP) og Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) er tradisjonelle oppfatninger av fattigdom utdatert.  


Unge mennesker sentrale i forebygging av voldelig ekstremisme

Unge mennesker spiller en nøkkelrolle i å forebygge voldelig ekstremisme, viser ny rapport fra FNs Utviklingsprogram  


Hvordan nasjonalforsamlinger sikrer fred ved å jobbe med kvinner

Nasjonalforsamlinger er i en unik posisjon til å fremme likestilling, fred og kvinners rettigheter.  


Multilateralismes framtid

2030-agendaen for bærekraftig utvikling har bidratt til en ny type multilateralisme.  


Kronprins Haakon besøker Colombia i sin rolle som UNDPs goodwill-ambassadør

Kronprinsen besøker Colombia 12-14. februar for å støtte arbeidet til FNs utviklingsprogram (UNDP), samt landets innsats for å fremme fredsbygging og bærekraftig utvikling.  


Et oppdrag for å redde verden

Mer enn noen gang tidligere er internasjonalt samarbeid viktig for å ta tak i utfordringene knyttet til en bærekraftig framtid.  

UNDP Rundt om i verden