Praktikantstilling ved UNDPs nordiske kontor i Oslo

09.apr.2018

UNDPs nordiske kontor søker en praktikant til sitt Oslo-kontor for perioden 20. august til 31. desember 2018. Praktikanten vil først og fremst ta del i kontorets kommunikasjonsarbeid og bør ha gode skriveferdigheter, kjennskap til utviklingspolitikk, erfaring med bruk av sosiale medier i organisasjonssammenheng og gode web- og dataferdigheter. Det er også ønskelig med kjennskap til bruk av foto- og videoutstyr. Vi er et lite kontor og har behov for en fleksibel praktikant som kan påta seg varierte oppgaver.

Om oss

FNs utviklingsprogram (UNDP) arbeider globalt for bærekraftig og menneskelig utvikling med fokus på fattigdomsbekjempelse, demokratisk styresett, fredsbygging og klima.

UNDPs nordiske kontor dekker Danmark, Finland, Norge og Sverige. Nøkkeloppgavene til det nordiske kontoret er å ivareta UNDPs interesser, samt kommunisere organisasjonens arbeid og resultater til offentligheten, beslutningstakere og media. Kontoret i Oslo består av to faste ansatte og en praktikant.

Les mer her: www.undp.org og no.undp.org.

Oppgaver

  • Bidra til arbeidet med å spre informasjon om UNDPs arbeid og FNs bærekraftsmål
  • Ansvar for sosiale medier (i hovedsak Twitter, Facebook og Instagram)
  • Oppdatering og utvikling av hjemmesiden www.no.undp.org
  • Kontakt med media etter behov
  • Monitorering av norske mediers dekning av UNDP og FN-systemet
  • Oversette nyheter, pressemeldinger og artikler fra engelsk til norsk og omvendt
  • Assistere ved lansering av UNDPs rapporter og andre arrangementer
  • Annet forefallende arbeid

Vi ser etter søkere med god forståelse og talent for digital kommunikasjon. Du vet å utforme budskap i tekst, bilde, og video, og kan utnytte de tekniske mulighetene i digitale medier. I tillegg må du ha gode engelsk- og norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, da arbeidet foregår på begge språk. Kjennskap til Content Management-systemer er en fordel.

Vilkår

Praktikantstillingen er ulønnet, men vi tilbyr en unik mulighet til innblikk i UNDPs arbeid og erfaring fra et faglig sterkt, internasjonalt miljø. Søkere bør være registrert, eller nettopp ferdig på et masterprogram, helst i journalistikk, kommunikasjon, statsvitenskap eller samfunnsvitenskap.  

Praktikantstillingen løper fra 20. august til 31. desember 2018. Arbeidsuken er på 30 timer, som helst fordeles over fem dager.

Send søknad, CV, karakterutskrifter/vitnemål og evt. attester/anbefalingsbrev til vendula.hurnikova@undp.org, under emnet ”Praktikant i UNDP [Ditt fulle navn]”. Spørsmål kan også rettes til denne adressen. Søknadsfrist er 30. april 2018.

UNDP Rundt om i verden