Ny rapport understreker behovet for klar deltagelse av unge i beslutningstakning og politikk for å forhindre og respondere på voldelig ekstremisme

New York – Unge mennesker er svært viktige i arbeidet med å forhindre voldelig ekstremisme, og må være involvert som partnere i utviklingen og implementeringen av politikk som effektivt motvirker fremvekst av ekstremisme, sier en ny rapport fra FNs utviklingsprogram.

Rapporten, Frontlines: Young people at the forefront of preventing and responding to violent extremism, oppfordrer til økt innsats i å sikre deltagelse av unge mennesker i beslutningstakning, politikk og styresett, og for å få unge mennesker til å spille en aktiv rolle i samfunnet

Rapporten er basert på en global undersøkelse blant unge, samt gruppediskujoner med unge om deres ambisjoner og ulike oppfatninger, en rekke inngående intervjuer med eksperter, og case-studier fra felt. Rapporten er finansiert av Norge gjennom UNDP Oslo Governance Centre

Den globale undersøkelsen viste en nevneverdig og økt deltagelse av unge i initiativer som bidrar til å forebygge voldelig ekstremisme. Selv om dette er lovende, er det fremdeles et stort behov for å føre dette inn i et lands politikk; og få til systematisk støtte for deltagelse av unge på lokalt plan og i felt, sier rapporten

Rapporten påpeker at mangel på konsultasjon med unge på initiativer som forebygger voldelig ekstremisme, samt mangel på finansering til slike initiativer er de største utfordringene unge engasjerte mennesker møter. Andre utfordringer er de potensielle risikoene som finnes i arbeid med voldelig ekstremisme, samt behovet for bedre koordinering med ungdomsorganisasjoner, bevegelser og nettverk; som ble nevnt av både unge og andre aktører i rapporten

«Hvis formålet med utforming av ulike program og politikk er å støtte effektive tilnærminger for å forhindre voldelig ekstremisme, samtidig som at menneskrettigheter vedlikeholdes, er det enormt viktig at vi forstår og oppforder til tiltak ledet av unge» sa UNDPs Administrator Achim Steiner. «Rapporten tar sikte på å støtte et paradigme-skifte i å se på unge mennesker rolle i å forebygge voldelig ekstreme for å komme opp med effektive tilak. Den klare beskjeden fra Frontlines er at unge må spille en sentral rolle i å forebygge og respondere til voldelig ekstremisme»

Hovedfunn i rapporten viser også at initiativer som fokuser på unge kvinner er mindre vanlige, og at det er et sprik mellom de gruppene som er engasjert i arbeid mot voldelig ekstremisme, og de gruppene som som ofte bør være engasjert.

“Selvom unge mennesker tilslutter seg voldelige ekstremistiske grupper i større tall enn noen annen aldersgruppe, så har man bevis på at mesteparten av unge hverken blir lokket inn av terrorister eller tar del i vold. Unge er faktisk vårt største håp, og i sted en for å tone ned deres betydelige positive rolle, må vi bygge på deres ambisjoner og store innsats i å styrke motstandsdyktighet og sosialt samhold» sier Jayathma Wickramanayake, FN Generalsekretærs spesialutsending på ungdom

UNDP oppfordrer til et sterkere partnerskap og en mer sammenhengende tilnærming, ved bruk av denne oppfattende globale studien, for å få til tiltak som inkluderer unge i arbeidet med å forebygge og respondere til voldelig ekstremisme. Dette bør videre inkluderer økt samarbeid tverretatlig og med ungdomsorganisasjoner.

Rapporten er også et viktig bidrag til implementeringen av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 2250 og 2419 på Ungdom, Fred og Sikkerhet, FN Generalsekretærs handlingsplan på forebygging av voldelig ekstremiske og FNs ungdomsstrategi (Youth 2030).

Relevante linker:

UNDP Youth Global Programme for Sustainable Development and Peace

UNDP Oslo Governance Centre

UNDP Second Global Meeting on PVE - Assessing progress made, and the future of development approaches to preventing violent extremis

Media kontakt:

Sangita Khadka, Communications Specialist, UNDP Bureau for Policy and Programme Support, email: sangita.khadka@undp.org; Tel: +1 212 906 5043

 

Icon of SDG 16

UNDP Rundt om i verden