Bilde: UNDP Nepal

Av de 1.3 milliarder menneskene som lever i multidimensjonal fattigdom bor mer enn to tredjedeler – 886 millioner – i mellominntektsland.

New York, 11. juli 2019. Ifølge den nylig lanserte rapporten fra FNs utviklingsprogram (UNDP) og Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) er tradisjonelle oppfatninger av fattigdom utdatert. Ny statistikk viser at å betegne land eller husholdninger som rike eller fattige er å overforenkle konseptet ‘fattigdom’.

Nye funn fra årets multidimensjonale fattigdomsindeks (MPI) gir et innblikk i de forskjellige måtene folk opplever fattigdom på og viser at det finnes stor ulikhet blant land og blant fattige mennesker. 

«For å kunne utrydde fattigdom må vi først vite hvor fattige mennesker lever. De er ikke spredt likt utover et land eller innen en husholdning» sier Achim Steiner, UNDPs administrator. «Årets multidimensjonal fattigdomsindeks gir politikere informasjonen de trenger for å kunne utarbeide mer rettet fattigdomspolitikk.»

Indeksen omfatter ikke bare inntekt for å måle fattigdom, men inkluderer også hvordan mennesker opplever fattigdom med hensyn til helse, utdanning, og levestandard.

Årets MPI-resultater viser at mer enn to tredjedeler av de som lever i multidimensjonal fattigdom (ca. 886 millioner mennesker) bor i mellominntektsland. Samtidig bor 440 millioner i lavinntektsland. I begge tilfeller viser statistikken at nasjonale gjennomsnitt kan tildekke store ulikheter og fattigdomsmønstre innad land.

I Uganda lever 55 prosent av befolkningen i multidimensjonal fattigdom, i likhet med gjennomsnittet i Afrika Sør for Sahara. Byens hovedstad, Kampala, har en MPI-sats på 6 prosent. Samtidig er MPI-satsen på 96 prosent i hele Karamoja-regionen. Dette betyr at Uganda omfatter begge ytterpunktene blant land i Afrika Sør for Sahara.

Det finnes også stor ulikhet i husholdningene. I Sør-Asia, f. eks, bor nesten en fjerdedel av barn under fem år i husholdninger hvor minst ett barn er underernært og minst ett barn ikke er det.

«Vi trenger å forstå hvordan mennesker opplever fattigdom. Er de underernærte? Går de på skolen? Bare gjennom denne tilnærmingen kan vi utforme en effektiv politikk for å bekjempe fattigdom» sier Pedro Conceição, direktør for UNDPs Human Development Report (HDR).

Det finnes også ulikhet blant de fattige. Årets resultater danner et bilde av store forskjeller blant hvordan og i hvor stor grad mennesker opplever fattigdom: høye MPI-satser går hånd-i-hånd med store variasjoner i intensiteten av fattigdom.

Statistikken viser også at barn lider mer enn voksne, og at det er mer sannsynlig at barn opplever flere av MPI-indikatorene samtidig, som f. eks mangel på rent vann, gode sanitærforhold og tilgang til utdanning. Det er i tillegg urovekkende at ett av tre barn lever i multidimensjonal fattigdom, sammenlignet med bare en av seks voksne. Dette betyr at nesten halvparten av menneskene som lever i multidimensjonal fattigdom (663 millioner) er barn.

Samtidig viser statistikken også en positiv utvikling: de som er lengst bak beveger seg raskest fremover

«Vi så på statistikken fra ti middel- og lavinntektsland og vi så at de laveste 40 prosentene beveger seg raskere enn de andre» sier Sabina Alkire, OPHI-direktør. «Dette er en positiv utvikling, som vil redusere ulikhet på tvers av flere bærekraftsmål»

Blant disse ti landene viste statistikken at 270 millioner mennesker kom seg ut av multidimensjonal fattigdom fra én spørreundersøkelse til den andre. Denne utviklingen var delvis drevet av Sør-Asia: i India var det 271 millioner færre mennesker mellom 2016 og 2006 som levde i multidimensjonal fattigdom. I Bangladesh ble antallet mennesker i multidimensjonal fattigdom redusert fra 19 millioner fra 2004 til 2014. I andre land var denne nedgangen mindre, eller ikke-eksisterende, med en økning av antallet mennesker i multidimensjonal fattigdom på 28 millioner blant tre afrikanske land. Dette skyldes delvis av stor befolkningsvekst i disse landene

Årets globale MPI gir et bilde av fattigdom i 101 land og 1,119 regioner, som til sammen dekker 76 prosent av den globale befolkingen. Den omfatter flere faktorer enn inntekt for å kunne bedre beskrive hvordan mennesker opplever fattigdom i sin hverdag.

 

Mer informasjon: http://hdr.undp.org/en/2019-MPI

***

Kontaktinformasjon:

Anna Ortubia, UNDP / anna.ortubia@undp.org / +1 212 906 5964

Victor Garrido, UNDP / victor.garrido.delgado@undp.org / +1 212 906 5310

Maya Evans, OPHI / maya.evans@qeh.ox.ac.uk  / +44 7515 028 98

UNDP Rundt om i verden