Arbeidsledige drosjesjåfører under ebolakrisen, Liberia 2014. Photo: UNDP/Morgana Wingard

UNDP oppfordrer til historisk COVID-19-innsats i utsatte land 

New York– Den voksende COVID-19 krisen truer med å ramme utviklingsland hardest, ikke bare som en helsekrise på kort sikt, men som en ødeleggende sosial og økonomisk krise i månedene og årene som kommer. 

Inntektstapene forventes å overstige 220 milliarder dollar i utviklingsland, og nær halvparten av alle arbeidsplassene i Afrika kan gå tapt. Når anslagsvis 55 prosent av den globale befolkningen ikke har tilgang til helse- og velferdstjenester vil disse tapene vil ramme samfunnene hardt, vil påvirke utdanning, undergrave menneskerettighetene og kunne true grunnleggende matsikkerhet og ernæring. 

Sykehus med manglende ressurser og skjøre helsesystemer vil sannsynligvis bli overbelastet. Dette kan ytterligere forverres av en rask økning i smittetilfeller, da opptil 75 prosent av befolkningen i minst utviklede land mangler tilgang til såpe og vann. 

Andre sosiale forhold, som dårlig byplanlegging og overbefolkning, begrenset kapasitet for avfallshåndtering og trafikkoverbelastning som hindrer tilgang til helsetjenester, kan være med på å forverre situasjonen. 

“Denne pandemier er en helsekrise. Men ikke bare en helsekrise. For store deler av verdens befolkning vil pandemien etterlate dype arr,” sier Achim Steiner, leder for FNs utviklingsprogram. “Uten støtte fra det internasjonale samfunnet risikerer vi en massiv tilbakegang på den utviklingen som har funnet sted de siste tiårene. Det er snakk om en hel tapt generasjon, som, om de ikke mister livet, kan være offer for store tap av rettigheter, muligheter og verdighet.”

UNDP jobber tett sammen med Verdens Helseorganisasjon (WHO) for å bistå land med å forberede seg på og å håndtere pandemien, og å gjenoppbygge samfunnet på lengre sikt, med særlig fokus på de mest utsatte. 

UNDP jobber allerede med å støtte helsesystemer i Bosnia-Hercegovina, Djibouti, El Salvador, Eritrea, Iran, Kirgistan, Madagaskar, Nigeria, Paraguay, Panama, Kina, Serbia Ukraina og Vietnam. 

En COVID-19 Rapid Response Facility ledet av UNDP er allerede lansert. Den er finansiert av eksisterende ressurser på 20 millioner dollar. Dette beløpet utbetales gjennom en hurtigsporingsmekanisme som gjør det mulig for UNDP å tilby øyeblikkelig hjelp til land rettet mot deres nasjonale beredskapsplaner. På lengre sikt forventer UNDP et behov på minimum 500 millioner dollar for å støtte 100 land.  

En oppfordring til handling 

UNDP oppfordrer det internasjonale samfunnet til å tenke utover den umiddelbare COVID-19 krisen. Organisasjonen har lagt vekt på behovet for tre prioriterte handlinger: ressurser for å stoppe spredningen av viruset, støtte til å håndtere selve utbruddet, og ressurser for å forhindre økonomisk kollaps i utviklingsland. 

Som et øyeblikkelig svar på krisen bygger UNDP på støtten som har blitt gitt til Kina og andre land for å bidra til å styrke deres helsesystemer. Dette inkluderer hjelp til å skaffe sårt tiltrengt medisinsk utstyr, utnytte digitale teknologier og sikre at helsearbeidere blir betalt. 

Samtidig vil UNDP støtte land for å bremse spredningen av viruset og sikre sosial beskyttelse for sårbare befolkninger, samt å fremme en helhetlig samfunnsberedskap for å utfylle innsatsen i helsesektoren.  

På lengre sikt vil UNDP samarbeide med land for å vurdere de sosiale og økonomiske konsekvensene av COVID-19 og iverksette presserende tiltak for å minske skadelige langsiktig virkninger, spesielt for utsatte og marginaliserte grupper. Videre kommer UNDP til å bistå land med gjenoppbygging. 

Å takle COVID-19 og dens virkninger vil kreve samarbeidspartnere som kan arbeide på tvers av systemer og sektorer og i situasjoner som både er sammensatte og usikre. Med mange års erfaring på frontlinjen er det dette UNDP er skapt for å gjøre. UNDP arbeider i 170 land og territorier med et sterkt fokus på COVID-19 responsen. Vi mobiliserer alle tilgjengelige ressurser for å møte denne helt unike utfordringen.
###  ### ###

For mer informasjon og intervjuer, kontakt: 

New York: Adam Cathro; adam.cathro@undp.org; +1 917 915 9725.

Oslo: Eirik Talleraas, eirik.talleraas@undp.org; 047 960 14 496

UNDP Rundt om i verden