UNDP Bangladesh/Fahad Kaizer

Fremskritt for å avskaffe multidimensjonal fattigdom ble oppnådd før pandemien - nå er de i fare

COVID-19 pandemien er en sterk påminnelse om at vi må se utover inntekt for å bekjempe all form for fattigdom. 

New York, 16 juli 2020 - Nye tall viser at fremskritt ble gjort mot utryddelsen av flerdimensjonal fattigdom før COVID-19-pandemien. Dette er ifølge den globale Multidimensional Poverty Index (MPI) som i tillegg til inntekt måler tilgang til rent vann, utdanning, elektrisitet, mat og seks andre indikatorer. Nå er denne fremgangen i faresonen. 

Dataene, utgitt av FNs utviklingsprogram (UNDP) og Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), viser at 65 av 75 land hadde betydelig redusert sitt multidimensjonale fattigdomsnivå mellom 2000 og 2019.

Sierra Leone hadde den raskeste fremgangen mot å redusere sin globale MPI-verdi. Sierra Leone var et av syv land sør for Sahara av de ti beste land med raskest reduksjon, sammen med Côte D’Ivoire, Guinea, Liberia, Mauritania, Rwanda, Sao Tome og Principe.

India så flest mennesker komme seg ut av multidimensjonal fattigdom - rundt 270 millioner mennesker mellom 2005/2006 og 2015/2016. 70 millioner mennesker i Kina kom seg ut av av multidimensjonal fattigdom mellom 2010 og 2014. I Bangladesh falt antall mennesker i flerdimensjonal fattigdom med 19 millioner mellom 2014 og 2019.

“COVID-19 har stor innvirkning på utviklingslandskapet. Men disse tallene - fra før pandemien - gir et budskap om håp. Tidligere suksesshistorier, med mennesker som har kommet seg ut av forskjellige former for fattigdom, viser hvordan man kan bedre gjenoppbygge og forbedre livene til millioner, sier Sabina Alkire, direktør for OPHI ved Universitetet i Oxford.

 

Bekjempe multidimensjonal fattigdom i en verden etter COVID-19

Selv om data ikke er tilgjengelig for å kunne måle økningen av den globale flerdimensjonell fattigdomen etter pandemien, viser simuleringer med 70 utviklingsland innen bare to komponenter av den globale MPI – ernæring og skoledeltagelse –  store konsekvenser med mindre disse blir addresert. 

I tre scenarier med varierende grade av forværring, hvor 10, 25 og 50 prosent av mennesker som er multidimensjonalt fattige eller sårbare blir underernærte, og halvparten av barn i grunnskolealder ikke lenger går på skole, kan fattigdomsnivået settes tilbake 8 til 10 år. Men selv dersom vi bare ser på konsekvensene for ernæring, vil tilbakeslaget være mellom 3 til 6 år, hvis den den forventede stigningen i underernæring ikke forhindres. 

"COVID-19 er den mest nylige krisen som rammer kloden, men klimaendringene medfører at vi kommer til å oppleve flere. Hver krise vil ramme de fattige på forskjellige måter. Vi må jobbe mer enn noen sinne for å utdrydde fattigdom - og sårbarhet for fattigdom - i alle dens former. ”Dette er grunnen til at den globale multidimensjonal fattigdomsindeksen (MPI) er så viktig", sier Pedro Conçeicão, direktør for Human Development Report Office ved UNDP.

Blant de 1,3 milliarder menneskene som fortsatt lever i multidimensjonal fattigdom i dag, er mer enn 80 prosent vanskeligstilte i minst fem av de ti indikatorene som brukes til å måle helse, utdanning og levestandard i den globale multidimensjonale fattigdomsindeksen. Dataene viser også at konsekvensene av multidimensjonell fattigdom uforholdsmessig faller på barn. Halvparten av de 1,3 milliarder fattige er ennå ikke fylt 18, mens 107 millioner er 60 år eller eldre.

“Informasjonen fra den multidimensjonale fattigdomsindeksen (MPI) – både fattigdomsnivå og sammensetning av de forskjellige indikatorene – gir de nødvendige dataene for å kunne kartlegge hvor og hvordan fattigdom kommer til uttrykk. Uten denne informasjonen vil det være vanskelig for politikere å vite hvordan eller hvor det er mest behov for ressurser og inngrep", legger Alkire til.

I Afrika, sør for Sahara, er for eksempel 55 prosent av befolkningen (558 millioner mennesker) multidimensjonalt fattige. Av disse mangler 98 prosent (547 millioner mennesker) tilgang til rent bensel til å lage mat, 84 prosent (470 millioner mennesker) mangler tilgang til strøm og 66 prosent (366 millioner mennesker) har ikke tilgang til rent drikkevann.

Utfordringene krever forskjellige tilnærming, og de fleste løsninger krever mer enn tilgang til bedre inntekter. Dette Dette er særlig fokuset i UNDPs arbeid, som oppmuntrer samfunn overalt til å gripe muligheten til å revurdere utviklingsstrategier og gjenoppbygge bedre (”build back better”) etter COVID-19.

Få tilgang til fullstendige data og publisering: https://hdr.undp.org/no/2020-mpi

 

***

For mer informasjon og medieintervjuer, kontakt: 

New York

Anna Ortubia/ anna.ortubia@undp.org / +1 646 642 4071

Leslie Wright / lesley.wright@undp.org   

Maya Evans / maya.evans@qeh.ox.ac.uk / +44 751 502 8985

Oslo

Eirik Talleraas, eirik.talleraas@undp.org ; +47 960 14 496

Siri Stai, siri.stai@undp.org; +47 948 47 113

 

OM UNDP:

UNDP er FNs ledende utviklingsorganisasjon i kampen for å utrydde fattigdom, ulikhet og klimaendringer. I samarbeid med vårt brede nettverk av eksperter og samarbeidspartnere i 170 land hjelper vi land med å bygge integrerte og varige løsninger for mennesker og planeten. 

Les mer på http://www.undp.org eller følg oss på @UNDP.

 

The Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) er et senter for økonomisk forskning og policy innen Oxford Department of International Development ved Universitetet i Oxford. OPHI har som mål å bygge og fremme et systematisk, metodisk og økonomisk rammeverk for å redusere multidimensjonal fattigdom, basert på folks erfaringer og verdier. Les mer på opi.org.uk eller følg de på @ophi_oxford. 

UNDP Rundt om i verden