Den 15. Desember lanserte UNDP årets Human Development Report - ”The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene”. I 2020 feirer rapporten 30-årsjubileum. Human Development Report er UNDPs flaggskipsrapport, som årlig vurderer tilstanden til menneskelig utvikling over hele verden. Den inkluderer Human Development Index (HDI), der enkeltlands fremgang måles, basert på helse, utdanning og levestandard. 

Nytt for dette året er blant annet at rapporten inneholder en ny indeks, nemlig PHDI, som står for "Planetary-Pressures Adjusted HDI". Den nye indeksen ser på menneskeheten og planeten ved å inkludere landenes materialforbruk og karbonavtrykk. Selv om Norge fortsatt er rangert på førsteplass på HDI-indeksen, faller Norge med 15 plasser når rangeringen justeres for klimagassutslipp og ressursbruk.  

Human Development Report 2020 er ikke nok en rapport om bærekraft eller en liste over kjente problemer. Rapporten illustrerer forholdet mellom mennesker og planeten vår på en ny måte, og viser hvordan vår innvirkning på planeten ytterligere forsterker ulikheter og reverserer tidligere oppnådd framgang i menneskelig utvikling. Rapporten peker også på hvordan vi kan endre kurs for å sikre at mennesker og planeten vår kan trives og overleve i ”the antropocene,” eller menneskets tidsalder.

Les mer om 2020 Human Development-rapporten og UNDPs analyse av den nye indeksen ved å besøke nettsiden http://hdr.undp.org/en/2020-report

 

 

 

UNDP Rundt om i verden