Bilde: UNDP Bangladesh/Fahad Kaizer

New York, 23. Juli 2020 –Øyeblikkelig innføring av en midlertidig grunninntekt for verdens fattigste kan bremse den nåværende økningen i Covid-19 tilfeller, ved å gjøre det mulig for nesten tre milliarder mennesker å være hjemme, ifølge en rapport utgitt i dag av FNs utviklingsprogram (UNDP). 

Rapporten (Temporary Basic Income: Protecting Poor and Vulnerable People in Developing Countries) anslår at det vil koste fra 199 milliarder dollar per måned å gi en tidsbundet, ubetinget grunninntekt til de 2,7 milliarder menneskene som lever under eller rett over fattigdomsgrensen i 132 utviklingsland. 

Rapporten konkluderer med at tiltaket er gjennomførbart og nødvendig og burde iverksettes umiddelbart, da pandemien nå sprer seg med mer enn 1,5 millioner nye tilfeller per uke. Dette gjelder spesielt i utviklingsland, der syv av ti arbeidere tjener penger på uformelle markeder og ikke kan tjene penger hvis de er hjemme som følge av tiltak for å bremse spredningen av Covid-19.

Mange av det enorme antallet mennesker som ikke er dekket av sosiale forsikringsprogrammer, er arbeidstakere uten regulære arbeidskontrakter, lavtlønnede, kvinner og unge, flyktninger og migranter, og personer med nedsatt funksjonsevne –og det er de som er hardest rammet av denne krisen. UNDP har gjennomført vurderinger av de samfunnsøkonomiske virkningene av Covid-19 i mer enn 60 land de siste månedene, og resultatene viser at arbeidere som ikke er dekket av sosiale sikkerhetsnett, ikke kan være hjemme uten inntekt. 

En midlertidig grunninntekt vil gi de midler til å kjøpe mat og betale for helse- og utdannelsesutgifter. Det er også økonomisk gjennomførbart: en seks måneders midlertidig grunninntekt for eksempel, vil kreve bare 12 prosent av den totale økonomiske responsen til Covid-19 forventet i 2020, eller tilsvarer en tredjedel av det utviklingsland skylder i eksterne gjeldsutbetalinger i 2020. 

”Disse tider krever sosiale og økonomiske tiltak uten sidestykke. Å introdusere en midlertidig grunninntekt for verdens fattigste mennesker fremstår som ett alternativ. Dette kan ha virket umulig for bare noen måneder siden,” sier UNDPs sjef Achim Steiner.  

”Bailouts og økonomiske redningspakker må ikke bare fokusere på hovedmarkedene og ”big business”. En midlertidig grunninntekt kan gjøre det mulig for myndighetene å gi folk som må være hjemme pga. Covid-19 smittevernstiltak en redningsplanke. Det vil også sprøyte penger inn i lokale økonomier for å hjelpe med å holde små bedrifter flytende, og bremse den ødeleggende spredningen av Covid-19,” sier han. 

En midlertidig grunninntekt er ikke det eneste tiltaket som må til for å takle den økonomiske motgangen pandemien har brakt. Å beskytte arbeidsplasser, utvide støtten til mikro, små og mellomstore bedrifter, og bruke digitale løsninger for å identifisere og nå ut til personer som er ekskludert, er alle tiltak land kan gjennomføre. 

En måte å betale for en midlertidig grunninntekt ville være å omdisponere pengene de ville brukt til å betjene gjeld i år. Utviklingsland og fremvoksende økonomier vil bruke 3100 milliarder dollar i tilbakebetaling av gjeld i år, ifølge offisielle data. En omfattende frysing av gjeld for alle utviklingsland, som FNs generalsekretær etterlyste, vil tillate land å midlertidig omgjøre disse midlende til krisetiltak for å takle virkningene av Covid-19. 

Flere land har allerede tatt skritt for å innføre midlertidig grunninntekt. Regjeringen i Togo har delt ut over 19,5 millioner dollar i månedlig økonomisk hjelp til over 12 prosent av befolkningen gjennom et kontantoverføringsprogram, mest til kvinner som jobber i den uformelle sektoren. Spania godkjente nylig et månedlig budsjett på 250 millioner euro som påfyll på inntektene til 850 000 sårbare familier og 2,3 millioner individer opp til en minimumsgrense.  

Covid-19 har forverret eksisterende globale og nasjonale ulikheter og har skapt nye forskjeller som rammer de mest utsatte menneskene hardest. Med opptil 100 millioner flere mennesker som blir presset ut i ekstrem fattigdom i 2020, 1,4 milliarder barn som er berørt av nedstengning av skoler, og rekordstor arbeidsledighet og tap av levebrød, spår UNDP at global menneskelig utvikling er på vei til å avta i år for første gang siden konseptet ble introdusert. 

UNDP leder FNs sosioøkonomiske respons og Covid-19 gjenoppbygging og har iverksatt sosiale og økonomiske gjenoppbyggingsstrategier i land over hele verden.  

### ### ###

 

UNDP er FNs ledende utviklingsorganisasjon og jobber for å bekjempe klimaendringer og utrydde fattigdom og ulikhet. I samarbeid med vårt brede nettverk av eksperter og samarbeidspartnere i 170 land hjelper vi land med å bygge integrerte og varige løsninger for mennesker og planeten vår. 

 

Les mer på http://www.undp.org/ eller følg oss på @UNDP.

UNDP Rundt om i verden