Bilde: UNDP Lebanon/Rana Sweidan

Beirut, 14. august 2020 – I kjølevannet av den forferdelige eksplosjonen i havnen i Beirut, vil øyeblikkelig støtte fra FNs utviklingsprogram (UNDP) prioritere å gjenopprette inntektsgrunnlaget for folk og småbedrifter; avfallshåndtering; og tilgang til rettshjelp for berørte sårbare grupper. Dette vil utfylle presserende hjelpearbeid fra andre FN-organisasjoner i den første fasen av FNs respons. 

Under gjenoppbyggingsprosessen vil UNDP gå inn for å støtte gjennomføringen av sosioøkonomiske beskyttelsestiltak som tar sikte på å beskytte den berørte befolkningen ikke bare i Beirut men også andre berørte libanesere.

Virkningene av eksplosjonen strekker seg langt utenfor den ødelagte havnen. Rundt 10.000 bedrifter i umiddelbar nærhet av eksplosjonen har blitt ødelagt eller satt ut av virksomhet, og etterlatt over 100.000 arbeidsløse og svært matusikre mennesker. I tillegg har anslagsvis 300.000 mennesker mistet hjemmene sine. 

UNDP vil arbeide for å redusere de umiddelbare virkningene av eksplosjonen på mattilgjengeligheten til de mest sårbare. Dette vil bli gjort gjennom en blanding av kontantbetaling-for-arbeidstjeneste (en form for kriseordning) og tilbud om matsikkerhetsstøtte til familier.  

”Vi er vitne til at folket i Libanon blir utfordret igjen, og det er nå på tide å omgjøre solidaritet til handling,” sier UNDPs sjef, Achim Steiner. ”Mens vi responderer på nødsituasjonen, vil vi fortsette å støtte landet når Libanon gjenoppbygger og reformerer sine langsiktige prioriteringer. Sammen kan vi sikre at Libanon vil komme ut av denne krisen enda sterkere.”

Virkningene av eksplosjonen strekker seg langt utover Beirut, og forverrer sammensatte kriser som Libanon har stått ovenfor i årevis, inkludert ringvirkningene av krisen i Syria og en forverret økonomisk krise, som har blitt ytterligere forverret av et vedvarende Covid-19 utbrudd. 

Eksplosjonen har flere vanskeligstilte grupper enda mer sårbare, inkludert fattige libanesere, flyktninger og migrantarbeidere. UNDP vil støtte rettshjelpsinnsats i berørte områder ved å yte rådgivningstjenester, for slik å hjelpe utsatte grupper med å ivareta sine arbeids- og boligrettigheter. 

”Vi har vært her i fem tiår og støttet Libanons befolkning i deres forsøk på å komme seg på beina etter tilbakevendende kriser,” sier UNDPs landsrepresentant Celine Moyroud. ”Med de nåværende krisene som landet går gjennom, er vi fullt forpliktet til å støtte Libanon på en inkluderende vei til gjenoppbygging og utvikling, som ikke etterlater noen og som er oppmerksom på folks krav til forandring, større ansvarlighet og åpenhet."

UNDP Rundt om i verden