11. februar 2021, Lodwar, Kenya - Pauline Lokol, en grensehandler som bor i Loima, Turkana, selger perler i Lokriama, en by som ligger på grensen mellom Kenya og Uganda. Noen ganger mottar hun penger i bytte mot perlene; andre ganger godtar hun kanskje en geit som betaling. Til tross for en universitetsgrad i utviklingsstudier og tap av jobben i et oljeselskap i starten av pandemien, ga Pauline aldri opp. Inntekten fra virksomheten hennes dekker nå mange av familiens behov: og viktigst av alt, utdanningskostnadene for hennes fem barn.

Pauline er bare et eksempel på livet som over 270 millioner afrikanere opplever i grenseområder, som har en samlet befolkning større enn noen enkelt stat på kontinentet.

FNs utviklingsprogram (UNDP) lanserte i dag Africa Borderlands Center (ABC) i Lodwar, Kenya. Senteret skal tilby forskning, policyanalyse og programmering rettet mot Afrikas grenseområder. ABC vil også samarbeide med influensere og ledere for å skape 'innovasjonkonkurranser', med sikte på å omgjøre sikkerhets-, økonomiske og miljømessige sårbarheter i grenseområdene om til muligheter for inkluderende utvikling.

Grenseregioner Afrikas Horn, Sahel og Chad-bassenget står overfor en tredobbel trussel: konflikt, COVID-19 og klimaendringer. I lys av sårbarhetene COVID-19 har bragt opp i dagen, har innovasjon blitt et kritisk verktøy for å skape verdi og takle komplekse sosioøkonomiske nedsider, spesielt for utsatte kvinner og unge. Senteret vil støtte grensesamfunn, spesielt de som er marginaliserte, for at de skal kunne bygge motstandskraft og forbedre folkenes levebrød.

 

Les mer om Africa Borderlands Centre her

 

 

 

UNDP Rundt om i verden