Pandemien ligger an til å føre til alvorlige tilbakeslag for bærekraftsmålene. Men en bedre framtid er mulig. UNDPs ferske tall viser hvordan. Gapet mellom mennesker som bor i rike og fattige land vil øke, ifølge en ny UNDP flaggskip rapport som kartlegger effekten av Covid-19 på bærekraftsmålene. Innen 2030 vil åtte av ti, rammet av fattigdom som en følge av pandemien, bo i land med lav menneskelig utvikling.

Men en bedre framtid er mulig.

Gjennom dristige politiske valg og integrert investering i bærekraftsmålene rettet mot styresett, sosial beskyttelse, grønn omstilling og digitalisering, kan 100 millioner mennesker i de fattigste landene løftes ut av fattigdom innen 2030. Likevel kan land ved i å iverksette disse tiltakene nå bærekraftsmål som man ellers ikke ville oppnådd på grunn av pandemien.

Denne rapporten er en del av en ny UNDP flaggskipserie som analyserer effekten av Covid-19 på bærekraftsmålene gjennom scenariomodellering, for på en praktisk måte å kunne ta bedre utviklingsvalg frem mot 2030 og 2050. Utforsk selv hvordan land som risikerer å sakke etter, fortere kan komme ut av krisen og gjenoppbygge en bedre framtid. Se her for å lese mer og se modellering av tre scenarioer for verden etter pandemien: 

https://data.undp.org/content/assessing-covid-impacts-on-the-sdgs/

UNDP Rundt om i verden