Photo: UNDP

Oslo 4. juni 2021 - På verdens havdag, 8. Juni, feirer vi de første vinnerne av FNs Ocean Innovation Challenge. Vi setter fokus på hvordan det står til med havet og hva som kan gjøres for å forvalte marine ressurser på en bærekraftig måte.

Klimaendringer, overfiske, forurensning og forsøpling setter livet i havet i fare. Ocean Innovation Challenge fremmer nye og innovative løsninger for å bevare livet under vann. Prisen skal stimulere og belønne entreprenørskap som fremmer bærekraftsmål 14 – Livet i havet.

Kronprinsen leder dialog om marin forsøpling

Under arrangementet 8. juni deltar Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon i samtale med de første prisvinnerne.  Så langt har åtte vinnere mottatt finansiering for sine innovasjoner, som skal bidra til å bekjempe marin forsøpling. Prisvinnerne får en startkapital på mellom 50,000 og 250,000 USD samt oppfølging for å kommersialisere og oppskalere sine forretningsideer.

De åtte vinnerne konkurrerte blant 600 kandidater og vil med støtte fra Sida og Norad nå kunne realisere prosjekter, som handler om alt fra å produsere organiske erstatninger for plastprodukter til bærekraftig dyrking av sjøgress, som en erstatning for syntetisk gjødsel.

I tillegg til kronprinsens og prisvinnerne, deltar Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Victoria, FNs spesialutsending for hav Peter Thomson, Sveriges visestatsminister og minister for klima og miljø Per Bolund, UNDPs administrator Achim Steiner og Norads direktør Bård Vegar Solhjell


Et hav i fare

Havet er livsviktig. Havet produserer omtrent halvparten av oksygenet vi puster, gjennom fotosyntese av mikroskopiske plankton. Havet gir oss drikkevann gjennom planetens evaporasjonssyklus. Havet gir oss jobber og økonomisk velferd. Om havet var et land, ville det hatt verdens 5. største økonomi målt i BNP. Et velfungerende hav kan møte 2/3 av verdens proteinbehov innen 2050 og avlaste landområder og skog under økende press.

Men mennesker har forårsaket stor skade på 40% av verdens hav gjennom forurensning, overfiske og tap av kysthabitat. Vi har allerede mistet 1/5 av verdens korallrev og mangrover, og nesten 1/3 av alle sjøgresshabitat. Havet absorberer 30% av CO2 utslipp og 93% av oppvarmingen forårsaket av klimaendringer. Men oppvarming og forsuring gjør at havet står i fare for å kollapse.


Bakgrunn:

Ocean Innovation Challenge ledes av UNDP med støtte fra Sverige og Norad. Første runde fokuserte på oppfinnelser og gründervirksomhet innen marin forsøpling. Neste runde av Ocean Innovation Challenge (2021) vil dreie seg om bærekraftig fiske. 

Kronprins Haakon har vært goodwill-ambassadør for FNs Utviklingsprogram (UNDP) siden 2003. Som UNDP-ambassadør jobber kronprinsen med å fremme FNs bærekraftsmål, med et spesielt engasjement for bærekraftsmål 1 (fattigdomsutryddelse) og 14 (livet i havet).

Journalister er velkomne til å melde seg på arrangementet. Eventuelle intervjuforespørsler håndteres av det kongelige hoff og de respektive institusjoner. For generell informasjon og intervjuer med UNDPs representanter og haventreprenørene kontakt Stina Reksten, stina.reksten@undp.org .

UNDP Rundt om i verden