New York, 4. mars 2021 - I følge en ny rapport fra FNs utviklingsprogram (UNDP), vil en midlertidig borgerlønn for hundrevis av millioner kvinner i verdens utviklingsland kunne forhindre økende fattigdom og motvirke kjønnsulikheter under Covid-19 pandemien. 

Kvinner har blitt rammet hardere av pandemien: de har mistet inntekt og arbeid og påtatt seg en større del av omsorgsarbeidet. Midlertidig borgerlønn kan gi økonomisk sikkerhet på kort sikt, og kan bane vei for fremtidige investeringer som adresserer systematiske kjønnsulikheter, ifølge denne nye rapporten fra UNDP publisert i forkant av kvinnedagen. 

Den nye rapporten foreslår en omfattende midlertidig borgerlønnsordning for kvinner i alderen 15 til 64 i utviklingsland. Rapporten viser at med en investering på 0,7-0,31 % av BNP, kan en midlertidig borgerlønnsordning redusere de økonomiske virkningene av pandemien for opptil 2 milliarder kvinner i utviklingsland. 

”Fordelene med en slik investering er ikke bare at den kan hjelpe kvinner og deres familier å absorbere sjokket fra pandemien, men kan også gi kvinner muligheten til å ta uavhengige beslutninger om penger, levebrød og livsvalg,” sier UNDPs sjef Achim Steiner. 

I FNs Covid-19 respons har UNDP ansvaret for den sosioøkonomiske innsatsen, og iverksetter sosiale og økonomiske gjenoppbyggingsstrategier i land over hele verden. Dette inkluderer UNDPs arbeid med å støtte land for å innføre eller utvide midlertidig borgerlønn og andre sosiale beskyttelsesordninger. UNDP jobber med partnere for å sikre at likestilling er en integrert del av Covid-19 responsen. 

 

Les mer om rapporten her  

 

UNDP Rundt om i verden