For hver krone som brukes for å takle klimaendringer, brukes 4 kroner på subsidiering av fossilt brensel. Dette er subsidiering av vår egen utslettelse. FNs utviklingsprograms nye kampanje «Don't Choose Extinction» viser hvordan subsidiering av fossilt brennstoff forsterker klimakrisen.

27. Oktober, Oslo – Ifølge forskning fra FNs utviklingsprogram (UNDP)  bruker verden årlig 423 milliarder dollar på å subsidiere fossilt brensel. Dette er fire ganger beløpet som kreves for å hjelpe fattige land med å takle klimakrisen. Beløpet som brukes subsidier av fossilt brensel kan betale COVID-19-vaksinasjon av alle mennesker i verden eller betale tre ganger det årlige beløpet som er nødvendig for å utrydde global fattigdom. Når indirekte kostnader, inkludert miljøkostnader, blir tatt med stiger tallet til nesten 6 billioner dollar, ifølge data publisert av Det internasjonale pengefondet (IMF).

"Verden fortsetter å bruke milliarder av dollar på fossile drivstofftilskudd, mens hundrevis av millioner mennesker lever i fattigdom og klimakrisen akselererer. Er dette rasjonell bruk av offentlige penger?" spør UNDPs toppsjef Achim Steiner.

Tilskudd til fossilt drivstoff er både ineffektivt og urettferdig. I utviklingsland tilfaller halvparten av de offentlige subsidiene de 20% rikeste ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF). Samtidig er energisektoren en av sektorene med størst klimautslipp. 

"Spørsmålet om subsidiering av fossilt brensel er politisk følsomt, men fakta viser at reformer er nødvendige. Når de gjøres riktig, støtter det de fattige, skaper arbeidsplasser og beskytter planeten," sier George Gray Molina, sjefsøkonom i UNDP. 

Rapportene, som blir publisert i forkant av klimatoppmøtet i Glasgow, skjer samtidig med en økende erkjennelse av behovet for en reform av subsidieringen av fossilt drivstoff fra økonomer og beslutningstakere, samt IMF og Verdensbanken. FNs generalsekretær António Guterres har også etterlyst en slik reform.

For å sette søkelyset på de negative effektene av subsidiering av fossilt drivstoff lanserer nå UNDP en større kampanje. I denne kampanjen treffer man også en dinosaur som fra FNs talerstol oppfordrer verdens ledere om å «Ikke velg utryddelse." Les mer om kampanjer her:  www.dontchooseextinction.com.  

Se norsk versjon av filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=QBaOVwiccAg

UNDP er FNs utviklingsprogram som arbeider i 170 land for å få slutt på urettferdighet, fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Les mer her: www.undp.org.

UNDP Rundt om i verden