Foto: Det kongelige hoff

Engasjement for utryddelse av fattigdom og livet i havet

6. mai 2021 signerte kronprins Haakon en toårig forlengelse av sitt engasjement som UNDP-ambassadør. Kronprinsen har vært UNDP-ambassadør siden 2003. Som UNDP-ambassadør jobber kronprinsen med å fremme bærekraftsmålene, med et spesielt engasjement for bærekraftsmål 1 (fattigdomsutryddelse) og 14 (livet i havet).

Pandemien tilbakeslag for bærekraftsmålene

Dette arbeidet er viktigere enn noensinne når UNDP nå jobber for å møte behovene til verdens fattige under pandemien. For første gang ser vi en tilbakegang i menneskelig utvikling. 207 millioner flere mennesker kan kastes ut i ekstrem fattigdom som følge av pandemien; et alvorlig tilbakeslag for bærekraftsmålene. Men, med ekstra innsats kan vi reversere denne trenden og løfte 146 flere mennesker ut av fattigdom. 

Feltreiser for å forstå situasjonen på bakken

Kronprinsen har et sterkt engasjement for situasjonen på bakken i utviklingsland, og reist til til Colombia (2019), Liberia (2017), Øst-Timor (2015), Tanzania (2014), Zambia (2013), Haiti (2012), Nepal (2011), Botswana (2009), Mongolia (2008), Burundi (2007), Guatemala (2006) og Sierra Leone (2005) som UNDP-ambassadør.

Icon of SDG 01 Icon of SDG 14

UNDP Around the world