Oslo, 23 april 2021 – Den 22. april ble Brasil det 34. landet som tiltrer København-erklæringen, en erklæring Norge tok initiativ til i 2018, og som har blitt iverksatt gjennom kapasitetsbygging ledet av det norske Blue Justice initiativet.

Grensekryssende kriminalitet i fiskerisektoren, blant annet menneskehandel, korrupsjon, ulovlig fiske i stor skala og skattekriminalitet truer matsikkerhet og bidrar til brudd på menneskerettighetene og tapte inntekter til staten. Digital teknologi gir nå nye muligheter for å samarbeide mer effektivt på tvers av grenser for å håndtere disse utfordringene. FNs utviklingsprogram (UNDP) støtter Norge gjennom administreringen av Blue Justice Community, et unikt digitalt system som legger til rette for sikkert globalt samarbeid for å motvirke organisert kriminalitet i fiskerisektoren. Plattformen ble brukt under Brasils undertegnelsesseremoni og ga publikum en forsmak på verktøyene til Blue Justice Community. UNDP vil fortsette å administrere bruken av plattformen.

– Brasil er en stor og viktig havnasjon og har den 10. største økonomiske sonen i verden. Det er derfor svært gledelig at landet nå tiltrer erklæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Vi må jobbe langs alle linjer for å sikre at også utviklingsland får del i de muligheter innovasjon og digitalisering gir, det gir landene mulighet til å hoppe over utviklingstrinn. Vi vet at fiskerikriminalitet har negativ innflytelse på matsikkerhet og livsgrunnlaget for sårbare kystbefolkninger. Derfor er denne digitale plattformen et viktig verktøy, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. 

– Gjennom sitt Blue Resilience prosjekt er UNDP glade for å være en del av den norske digitale plattformen som benytter seg av teknologi som støtter opp om at myndighetene sammen kan bekjempe fiskerikriminalitet. Dette vil sikre fremgang mot en bærekraftig blå økonomi og for å nå FNs bærekraftsmål, sier Camilla Brücker, Direktør for UNDPs nordiske representasjonskontor (NRO).

– Vi er veldig glade for å tiltre København-erklæringen. Vi ser frem til å samarbeide med myndigheter verden over for å bruke den digitale Blue Justice Community teknologien for å bekjempe fiskerikriminalitet i fellesskap, sier Jorge Seif Junior, Brasils akvakultur og fiskeriminister.

Les mer om Blue Justice Community og Blue Resilience prosjektet her: 

https://bluejustice.org

UNDP Rundt om i verden