Photo: Norsken Foundation

Stockholm – FNs utviklingsprogram (UNDP) har i samarbeid med Norrsken Foundation lansert Norrsken Impact Accelerator – et globalt akseleratorprogram for å støtte oppstartsbedrifter som har potensial til å løse vår tids største utfordringer. En unik gruppe ledende entreprenører, investorer og startups vil samles for å øke farten i innsatsen med å nå bærekraftsmålene. Blant mentorene finnes over femti fremgangsrike ledere og gründere av bedrifter som Klarna, Minecraft, Soundcloud, Good American, Kry, Meltwater, Voi, Rekindle og Brilliant Minds. 

Når vi går inn i et nytt år med COVID-19 pandemien og klimakrisen som bakteppe, er det klinkende klart at vi må sette opp farten for å nå 2030-agendaen. Handlingens tiår krever en omfattende og helhetlig tilnærming der et dypt og bredt engasjement med privat sektor er helt nødvendig for å lykkes.

«UNDP ser frem mot å bidra til Norrsken Impact Accelerator. I likhet med Norrsken Foundation tror UNDP på at kraften som kan frigjøres fra innovasjon og entreprenørskap er nødvendig for å øke farten for å nå bærekraftsmålene» sier Achim Steiner, sjef for UNDP. 

«Vi er selv entreprenører og dette er et akselerasjonsprogram som vi skulle ønske hadde fantes da vi startet vårt eget foretak. Kombinasjonen av innovative økosystemer, investorer med global rekkevidde og UNDPs dyptgående ekspertise vil være det perfekte springbrettet for raskt voksende startups med potensiale til å løse verdens tøffeste utfordringer» sier Erik Engellau-Nilsson fra Norrsken Foundation.

Norsken Impact Accelerator sikter seg inn mot startups fortsatt i oppstartsfasen. Programmet er åpent for startups fra alle sektorer, men har et i år et særlig fokus på food-tech og agri-tech. 20 oppstartsbedrifter vil bli utvalgt for å delta i programmet og vil motta en investering på 100 000 dollar i bytte mot en eierandel på 5 prosent. I sommer vil deltakerne bli invitert til et program over åtte uker i Stockholm der de vil få støtte fra entreprenører og rådgivere, blant annet eksperter fra UNDP. Programmet vil avsluttes med en Demo Day der deltakerne får muligheten til å presentere sine forretningsmodeller til investorer og potensielle kunder. 

UNDP har siden 2017 jobbet med over 200 prosjekter i 40 land i samarbeid med stiftelser, risikokapitalister, bedriftsakseleratorer, institusjonelle investorer og givere for å støtte en bred gruppe gründere til å utvikle og akselerere innovative teknologiske løsninger og forretningsmodeller for å nå bærekraftsmålene. UNDP vil bidra med sin ekspertise på områder som mat, jordbruk, vann, integrering av 2030-agendaen og måling av impact og godt lederskap. UNDP vil også bidra med et multisektorielt perspektiv samt markedskunnskaper fra de landene UNDP opererer i.

 

Søknadsfristen går ut 28. februar 2021.

 

Søk her:  https://www.norrskenimpactaccelerator.com/

UNDP Rundt om i verden