Hva skjer?

Krigen i Ukraina har rystet verden. Fire uker inn i konflikten har de menneskelige lidelsene vært katastrofale. I tillegg til tapte liv, har krigen tvunget over 10 millioner mennesker fra sine hjem – dette tilsvarer nesten en fjerdedel av landets befolkning. Ødeleggelsene på viktig infrastruktur som veier, broer, sykehus, bygninger og skoler er store.

Konsekvensene av disse ødeleggelsene er at 9 av 10 personer i Ukraina vil kunne oppleve fattigdom og ekstrem økonomisk sårbarhet som følge av krigen, viser data FNs utviklingsprogram (UNDP) nylig la frem i rapporten Krigens påvirkning på utvikling i Ukraina. Dette vil sette landet – og regionen – tilbake tiår og etterlate dype sosiale og økonomiske utfordringer for fremtidige generasjoner.

 

Hvordan bistår FNs utviklingsprogram?

Med vår tilstedeværelse og vårt arbeid i Ukraina, er UNDP en av de største FN-organisasjonene på bakken i landet, og fortsetter det operative arbeidet til tross for krigen. Vårt fokus i denne utfordrende perioden, er å bevare tidligere fremgang av utvikling, og støtte den ukrainske regjeringens muligheter til i å opprettholde sine kjernefunksjoner slik som styresettstrukturer og beredskapshåndtering, samt tilbudet av offentlige tjenester. UNDP har nå sluttet seg til det overordnede FN-systemet for å kunne støtte opp om den umiddelbare innsatsen, og beskytte og hjelpe de mest berørte i landet - inkluderer ukrainerne som har flyktet fra Ukraina.

Nå bruker vi vårt omfattende nettverk for å oppskalere støtten til befolkingen i Ukraina umiddelbart, og er en del av det koordinerte FN-landsteamets respons. Støtten innebærer økt tilstedeværelse av spesialisert UNDP-personell med målrettet nødhjelp og kontantbasert bistand. I tillegg bidrar UNDP med koordinering av den internasjonale bistanden, og tilbyr operative inngangspunkter og arenaer til utviklings- og humanitære partnere for en målrettet støtte til regjeringen og det ukrainske folk.


Eksempler på UNDPs målrettede støtte, inkluderer:

  • Assistanse til det ukrainske digitaliseringsdepartementet gjennom å tilby nye, digitale støttetjenester for ukrainske flyktninger og fordrevne, samt sosiale og humanitære støttetjenester for de som fortsatt er i Ukraina. Den nettbaserte plattformen blir nå forsterket for å kunne bistå med veiledende informasjon til personer som trenger kritiske støttetjenester. Dette vil også bidra til å kartlegge aktiviteten av fordrevne mennesker på vei ut av Ukraina, slik at vi i UNDP kan forutse hvor bistanden blir mest nødvendig.  
  • Anskaffelse av akutte, nødvendige medisiner, medisinske forsyninger og utstyr, spesielt for lokale helsetjenester i samarbeid med Ukrainas regjering.
  • Å oppskalere gjenoppbyggingsarbeidet i Ukraina når forholdene tillater det. Dette vil bestå av støtte til statlige nødetater og lokale myndigheter for befaring og reparasjon av kritisk energitilførsel og kommunikasjon, men også annen infrastruktur som er nødvendig for offentlig sikkerhet, gjenopprettelse og at offentlige tjenester igjen skal kunne fungere på en smidig måte.

 

UNDP I NABOLANDENE

UNDP jobber sammen med FNs høykommissær for flykninger (UNHCR) i nabolandene og støtter den regionale flyktningeresponsplanen (RRRP) for å sikre et solid fokus på bærekraftig bistand og utvikling for de millionene av fordrevne mennesker har flyktet fra volden. Denne felles støtten til flyktninger og vertsland vil fokusere på levebrød, gjennom inntektsgenerering og sysselsetting. I samsvar med uttalelsen til FNs generalsekretær, oppfordrer UNDP-sjef Achim Steiner til fred umiddelbart "for å unngå ytterligere lidelse, ødeleggelse og fattigdom”.

UNDP Rundt om i verden