Hver eneste dag uten fred i Ukraina fremskynder et fritt fall inn i fattigdom, advarer FNs utviklingsprogram (UNDP). 

 

Over 90 prosent av den ukrainske befolkningen vil kunne oppleve fattigdom og ekstrem økonomisk sårbarhet som følge av krigen. Det vil sette Ukraina og hele regionen flere tiår tilbake, samt etterlate dype sosiale og økonomiske utfordringer for fremtidige generasjoner. 

 

16. mars, 2022, New York - En vedvarende krig i Ukraina vil resultere i at de siste 18 års sosio-økonomisk utvikling kan gå tapt. Nesten en tredjedel av befolkningen kan havne under fattigdomsgrensen, og 60 prosent vil ha høy risiko for å havne i fattigdom de neste tolv månedene, ifølge de første prognosene lansert av FNs utviklingsprogram (UNDP) i dag. 

 

“Krigen i Ukraina forårsaker ufattelige menneskelige lidelser med tragiske tap av liv og fordrivelse av millioner. Mens behovet for øyeblikkelig humanitær bistand til ukrainere er akutt, ser vi nå også de langsiktige utviklingseffektene tydeligere”, sier UNDP-sjef, Achim Steiner. “Vi står foran en alarmerende økonomisk nedgang, men det er fortsatt mulig å stande denne dystre utviklingen”. 

 

Basert på sitt langvarige og pålitelige partnerskap med regjeringen i Ukraina, har UNDP jobbet i alle de 24 administrative distriktene i landet, og samarbeidet med 332 kommuner, 15 sivilsamfunnsorganisasjoner, og 17 næringslivsorganisasjoner. 

 

Som en del av det koordinerte FN-landteamets respons, bruker UNDP nå dette omfattende nettverket for umiddelbar oppskalering av støtte til befolkningen i Ukraina. Støtten innebærer rask kriserespons, samt opprettholdelse av myndighetenes kjernefunksjoner for beredskapshåndtering og levering av offentlige tjenester. 

 

“For å unngå ytterligere lidelse, ødeleggelse og tap av ressurser trenger vi fred nå”, sier Steiner. “Som en del av FNs urokkelige forpliktelse til det ukrainske folket, er UNDPs primære fokus å bidra til å bevare utviklingsgevinstene som har vært utfordrende å oppnå. Det inkluderer å støtte regjeringen i opprettholdelsen av kritiske styringsstrukturer og tjenester". 

 

Ifølge regjeringens estimater har minst 100 milliarder dollar i infrastruktur, bygninger, veier, broer, sykehus, skoler og andre fysiske eiendeler blitt ødelagt. Over 50 prosent av ukrainske bedrifter har sengt helt, mens den andre halvparten opererer langt under full kapasitet. 

 

Som en av de største FN-organisasjonene på bakken i Ukraina, fortsetter UNDP sitt  operative arbeid til tross for krigen. Nå økes tilstedeværelsen med målrettet nødhjelp, inkludert kontantbasert bistand. UNDP bidrar også i koordineringen av den internasjonale bistanden.

 

Mens konflikten herjer, kan en rekke politiske tiltak bidra til å dempe den økende fattigdommen. UNDP støtter FNs krisekoordinator i å fremme bruken av kontantoverføringer for flere bruksområder som kan bidra til å nå flest mulig mennesker med desperate behov over hele landet. UNDP beregner at en storstilt kontantoverføring, på omtrent 250 millioner dollar per måned, vil dekke tap av inntekt for 2,6 millioner mennesker som forventes å havne under fattigdomsgrensen. En mer ambisiøs, midlertidig grunninntekt på 5,50 dollar per dag per person vil koste 430 millioner dollar i måneden, basert på de første beregningene. 

 

UNDP jobber sammen med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i nabolandene og støtter den regionale flyktningsresponsplanen (RRRP) for å sikre bistand for de millionene av fordrevne mennesker som har flyktet fra volden. Denne felles støtten til flyktninger og vertsland fokuserer på levebrød gjennom inntektsgenerering og sysselsetting.

 

Du kan laste ned og lese rapporten her

 

***

Om UNDP

UNDP leder FNs innsats for å få slutt på fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Ved å samarbeide med vårt brede nettverk av eksperter i 170 land og områder, hjelper vi nasjoner med å etablere integrerte, varige løsninger for mennesker og planeten. Les mer på undp.org eller følg @UNDP og @UNDPNorway på Twitter.

***

 

Pressekontakter

UNDP Norge
Oda Steen | oda.steen@undp.org

UNDP
Gabriela Goldman | gabriela.goldman@undp.org
Victor Garrido Delgado | victor.garrido.delgado@undp.org--- Article text goes here ---

UNDP Rundt om i verden