Ny rapport fra FNs utviklingsprogram (UNDP) viser en økende følelse av utrygghet blant folk, til tross for flere tiår med utvikling innenfor helse, økonomi og levekårsforbedringer. Rapporten oppfordrer til solidaritet og endringer i utviklingspolitikken.

FNs utviklingsprogram (UNDP) lanserer 8. februar rapporten «New Threats to Human Security in the Anthropocene» (Antropocen er epoken vi lever i der menneskelig aktivitet for første gang har mer påvirkning på naturen enn omvendt). Rapporten viser at følelsen av trygghet og sikkerhet blant folk er på et historisk bunnivå i nesten alle land, inkludert de rikeste landene. Dette til tross for mange år med økende sosio-økonomisk utvikling. Selv i land med de høyeste nivåene på helse, velstand og utdanningsmuligheter meldes det om mer usikkerhet hos befolkingen enn for 10 år siden.

“Til tross for at global rikdom er høyere enn noen gang før, er et flertall av mennesker bekymret for fremtiden, og denne bekymringen har sannsynligvis blitt forsterket av pandemien”, sier UNDPs leder Achim Steiner. “I søken etter uhemmet økonomisk vekst, fortsetter vi å ødelegge naturen mens ulikhetene øker, både i og mellom land. Vi har behov for en utviklingsmodell som tar utgangspunkt i beskyttelse av planeten vår med nye, bærekraftige muligheter for alle”.

Rapporten viser også at forventet levealder faller på verdensbasis for andre år på rad på grunn av Covid-19. I tillegg spås det at klimaendringer sannsynligvis blir en ledende dødsårsak over hele verden. Rundt 40 millioner mennesker kan dø på grunn av temperaturendringer før slutten av århundret.

For å håndtere disse truslene må beslutningstakere adressere beskyttelse, miljø og utvikling samtidig, i stedet for å fokusere på disse utfordringene hver for seg. Dette betyr at løsninger på ett problem ikke må forverre andre problemer, men derimot styrke mulighetene for felles løsninger.

“Et avgjørende element for praktisk handling, som blir fremhevet i rapporten, er å utvikle en sterkere global solidaritet basert på ideen om felles sikkerhet. Felles sikkerhet anerkjenner at et samfunn bare kan være trygt dersom nabosamfunn også er det. Dette er noe vi ser altfor tydelig i den nåværende pandemien: land er stort sett maktesløse når det kommer til å hindre at nye mutasjoner av dette koronaviruset krysser grenser”, sier Asako Okai, FNs assisterende generalsekretær og direktør for UNDPs krisebyrå.

Rapporten understreker også den sterke sammenhengen mellom minkende tillit og følelse av utrygghet. Personer med høyere grad av usikkerhetsfølelse er tre ganger så anlagt til ikke å ikke stole på andre.

Rapporten inkluderer også andre nye funn:

  • De mer utviklede landene har en tendens til å kapitalisere og dra fordel av naturressurser, men også lide minst av konsekvensene. Dette viser hvordan klimaendringene forsterker ulikhet.
  • Omtrent 1,2 milliarder mennesker bor i konfliktområder, og nesten halvparten av dem (560 millioner) bor i land som vanligvis ikke anses for å være sårbare. Dette indikerer at de tradisjonelle tankene rundt hvilke land som er mest sårbare for konflikt må revurderes.

  • I 2021 gikk den globale forventede levealderen ned for andre år på rad med omtrent ett og et halvt år i gjennomsnitt, sammenlignet med en verden før Covid-19. Dette til tross for høyeste globale BNP noensinne, og til tross for at Covid-19-vaksiner ble lettere tilgjengelig i noen land.

  • Det er store og økende forskjeller i helsevesenet mellom land. Ifølge rapportens nye Universelle helseindeks [Healthcare Universalism Index] ble ulikheten i helsetjenester mellom land med lav og høy utvikling forverret mellom 1995 og 2017.

For hele rapporten, trykk her.

FNs utviklingsprogram (UNDP) er FN-organisasjonen som leder arbeidet med å få slutt på fattigdom, ulikhet og klimaendringer. I samarbeid med vårt brede nettverk av eksperter og partnere i 170 land, hjelper vi nasjoner med å etablere integrerte og varige løsninger for mennesker og planeten. Lær mer på undp.org eller følg @UNDP @UNDPNorway på twitter og UNDP Norge sin Facebookside.

For mediehenvendelser, vennligst kontakt:

Stina Reksten: stina.reksten@undp.org (957 29 207) 

 

 

 

UNDP Rundt om i verden