SDG logo

 

SDG1 icon
SDG2 icon
SDG3icon
SDG4 icon
SDG5 icon
SDG6 icon
SDG7 icon
SDG8 icon
SDG9 icon
SDG10 icon
SDG11 icon
SDG12 icon
SDG13 icon
SDG14 icon
SDG15 icon
SDG16 icon
SDG17 icon
Background

 

Hva er bærekraftsmålene?

Mennesker over hele verden krever lederskap for å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimaendringer. For å gjøre disse kravene om til handling møttes verdens ledere 25. september 2015 ved FNs hovedkvarter i New York, for å vedta 2030-agendaen for bærekraftig utvikling

2030-agendaen består av 17 nye bærekraftsmål, også kjent som de globale målene, som vil være retningsledende for politikk og finansiering de neste 15 årene. Agendaen innebærer et historisk løfte om å utrydde fattigdom, overalt og for alltid

Ideen om bærekraftsmålene ble til på FNs konferanse for bærekraftig utvikling, Rio+20, i 2012. Målet var å skape ett sett med allmenngyldige mål som ville balansere de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling: Det sosiale, det økonomiske og det miljømessige.

De globale målene erstatter tusenårsmålene, som i september 2000 samlet verden rundt en felles agenda for å utrydde uverdig fattigdom over 15 år. Tusenårsmålene fastsatte målbare og universelt aksepterte målsettinger for blant annet å utrydde ekstrem fattigdom og sult, forhindre dødelige sykdommer som kan behandles, og utvide mulighetene for utdanning for alle barn.

Siden arbeidet ikke er fullført for mange mennesker, trenger vi fortsatt å gjøre en siste innsats for å utrydde fattigdom, oppnå fullverdig likestilling, forbedre helsetjenester og få hvert eneste barn inn i skolen. Vi må lede verden inn på en bærekraftig vei, noe de globale målene tar sikte på å gjøre innen 2030.

Den nye utviklingsagendaen gjelder for alle land, fremmer fredelige og inkluderende samfunn, skaper anstendige arbeidsmuligheter og håndterer de miljømessige utfordringene i vår tid – spesielt med tanke på klimaendringene. 

Bærekraftsmålene må nå fullføre arbeidet som tusenårsmålene startet, og sikre at ingen faller utenfor.

UNDP Rundt om i verden